Ana Sayfa Şehirler Adana Çukurova Üniversitesi Personel Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Personel Alım İlanı

261
Çukurova Üniversitesi

Adana şehrimizde bulunan Çukurova Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Çukurova Üniversitesi ilan kapsamında sağlık teknikeri, hemşire, sosyal çalışmacı ve laborant alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 7 Ocak 2019 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgileri yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz.

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2019

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

İlana Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak,

* Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2018 KPSSP93 puanı, Ortaöğretim Mezunları İçin 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

* Aranılan Nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

POZİSYON SIRA UNVANI KADROSAYISI ARANAN NİTELİKLER
1 HEMŞİRE 13 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
2 HEMŞİRE 60 İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Hemşirelik (lisans) Programından mezun olmak.
3 SAĞLIKTEKNİKERİ 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji Programlarından mezun olmak.
4 SAĞLIKTEKNİKERİ 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği Programlarından mezun olmak.
5 SAĞLIKTEKNİKERİ 2 İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Perfüzyon (lisans) Programından mezun olmak.
6 SAĞLIKTEKNİKERİ 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarından mezun olmak.
7 SAĞLIKTEKNİKERİ 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Diş Protez Teknolojisi Programından mezun olmak.
8 SAĞLIKTEKNİKERİ 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ağız ve Diş Sağlığı Programından mezun olmak.
9 LABORANT 6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programlarının birinden mezun olmak.
10 SOSYALÇALIŞMACI 1 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Neler?

 • Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir.

* İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 24.12.2018

Son Başvuru Tarihi : 07.01.2019 Mesai Bitimine Kadar.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağrılacaktır.

* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı (Facebook) takip ederek güncel personel, memur, işçi alımlarını takip edebilir ayrıca kamu ve özel sektör firmalarına nasıl iş başvurusunda bulunacağınızı detayları ile öğrenebilirsiniz.

One Comment

 1. TURGAY DEMİRTAŞ

  30 Aralık 2019 at 22:44

  merhaba iş arıyorum temizlik ve söför işi arıyorum cep 537 219 27 87

  Reply

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…