Ana Sayfa Akademik İlanlar Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı İlanı Yayınlandı

Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı İlanı Yayınlandı

Gazi Üniversitesi, öğretim görevlisi alınacağına dair ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda, öğretim görevlisi alımı için gerekli olan başvuru şartları, başvuru bilgileri, kadro sayısı gibi açıklamalar bulunmaktadır. İlan hakkında bilgiler, haberimizin devamında yer almaktadır.

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

Gazi Üniversitesi,  başkent Ankara da bulunmaktadır.  Kuruluşu, 1926 yılında “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlandı. Gazi Üniversitesi,  devlete bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik birimleri;  Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri olarak varlığını sürdüren üniversite, fakültelerine; Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent  alımı yapılacağını bildirdi. İlan hakkında, kadro türü, kadro sayısı, başvuru tarihi, başvuru şartları, başvuru formu gibi bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

  • Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
  • Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
  • Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Öz geçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca öz geçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Öz geçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca öz geçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

– Öz geçmiş,

– Yayın Listesi

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurt dışında alınan diplomaların YÖK Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

– Varsa Yabancı Dil Belgesi

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca öz geçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi : 28.12.2016

Bitiş Tarihi : 11.01.2017

BirimBölümABD/PRG.UNVANDERECEADETAÇIKLAMA
Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluBankacılıkBankacılık Pr.Doçent11Kamu iç denetiminde kalite güvence ve geliştirme programı konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriProtetik Diş TedavisiDoçent11Diş hekimliğinde kullanılan metallerde oluşan korozyon konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriProtetik Diş TedavisiDoçent11Dental implantlarda primer stabilite ve sonlu elemanlar stres analizi alanlarında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriAğız, Diş ve Çene CerrahisiProfesör11Biyoadeziv Polimerlerin Yara iyileşmesi Üzerine Etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriOrtodontiProfesör11Çeşitli Farmakolojik Ajanların Ortodontik Diş Hareketi Üzerine Etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriAnalitik KimyaDoçent11Analitik Kimya alanında Atom tuzaklı hidrür oluşturmalı atomik absorbsiyon spektrometri ve Metallomik konularında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiTarihYeniçağ TarihiProfesör11Osmanlı kurumları ve medeniyeti tarihi bilim alanında doçentliğini almış olup vakıf müesseseleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiKimyaBiyokimyaDoçent11Ürik asit tayininde kullanılmak üzere biyosensör çalışması olmak.
Fen FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiProfesör11Harmonik ve Hiperharmonik fibonacci sayıları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojisi EğitimiDoçent11Durumlu öğrenmenin duygusal zeka yeterliliklerinin geliştirilmesine etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoçent11Okuma ve Yazma Öğretimi, okuma güçlüklerinin giderilmesi, metinler arası okuma gibi konularda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiDoçent11Sözcükbilim ve Söz Eylemler alanında çalışmalar yapmış olmak ve İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiResim-İş EğitimiProfesör11Türk Sanatı, Sanat Eğitiminde Uygulamalar, Mizah ve Motivasyon konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimSosyal Bilgiler EğitimiProfesör11Doçentliğini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi ve Harf İnkılabı ile ilgili çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimSosyal Bilgiler EğitimiProfesör11Genel Türk Tarihi (Harezmşahlar, Moğallar) ve Sosyal Bilgilerde Tarih Konularının Öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiOrtaöğretim Fen ve Matematik Alanları EğitimiFizik EğitimiProfesör11Fizik Eğitimi, Fizik Eğitiminde Bilim Tarihi, Fizik Eğitiminde Web Tabanlı Zeka Öğretim Sistemleri konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiResimResimDoçent11Resimli Kitaplar ve Sanatçı Kitapları alanında çalışmaları olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuProfesör11Ticari İşletme hukuku ve şirketler hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİktisatİktisatDoçent11Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Demiryolları Ekonomisi, Asgari Ücret üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliyeProfesör11Maliye Teorisi ile enerji sektörüne yönelik kamu müdahaleleri ve doğal afetlere yönelik vergi politikaları konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası İlişkilerProfesör11Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye-Almanya İlişkileri, Göç Çalışmaları, Avrupa’da Aşırı Sağ ve Irkçılık üzerine çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiRadyo Televizyon ve SinemaRadyo Televizyon ve SinemaProfesör11Kültür çalışması ve Algı yönetimi sahasında makale, kitap veya faaliyetleri olmak.
Mimarlık FakültesiEndüstri Ürünleri TasarımıProfesör11Endüstriyel tasarım ve üretim süreçlerinde malzeme birleştirme yöntemleri, Malzemelerin mekanik özellikleri konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiDoçent11Betonarme Yapılarda Konsol Kirişlere Aktarılan İlave Yükler ile Düzenli Boşluklara Sahip Betonarme Kirişlerin Davranışı konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik – Elektronik MühendisliğiElektrik – Elektronik MühendisliğiProfesör11Güç elektroniğinin yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve uydulara yönelik uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiKimya MühendisliğiProfesör11Malzeme üretim teknolojileri ve empedans spektroskopisi konularında çalışmaları olmak
Polatlı Fen Edebiyat FakültesiBiyolojiDoçent11Çevre Biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent11Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel SanatlarDoçent11Renk konusunun çok alanlı sanat eğitimi yönetimiyle uygulanması konusunda çalışmış olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiGrafik TasarımıDoçent11Görsel iletişim tasarımında doçentlik almış olmak.
Sanat ve Tasarım FakültesiModa TasarımıProfesör11Hazır giyim sektöründe örnek edinme konusunda çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri FakültesiSpor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiDoçent11Spor Yönetimi Alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEndüstriyel Tasarım MühendisliğiDoçent11Otomatik katı modeller oluşturma ve uzman sistemler konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesiİnşaat MühendisliğiProfesör11Sonlu elemanlarla jeomekanik modelleme ve presiyometre deneyi ile çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiMetalürji ve Malzeme MühendisliğiProfesör11Bor ve karbonun toz metalürjisi yöntemleriyle sentezlenmesi üzerine çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent11Kardiyovasküler Cerrahi Periferik diz altı Vasküler Cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDoçent11Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak ve Nöroonkoloji konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak ve Çocuklarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Çocuk Hematoloji Uzmanı olmak ve Kök hücre konusunda yurt dışı deneyimi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıProfesör11Geriatrik hastalarda deri hastalıkları ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon HastalıklarıProfesör11Yoğun Bakım Enfeksiyonları ve İnvitrossinerji konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11İnflamatuvar barsak hastalıkları ve ERCP konusunda deneyimli ve çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör11Erişkin doğumsal kalp hastalıkları konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıYardımcı Doçent11Siyanotik konjenital kalp hastalıklı çocuklarda hemodinamik çalışma yapmış olmak.
Turizm FakültesiSeyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiDoçent11Dinler tarihi ve inanç turizmi alanında çalışmaları olmak.
Türk Müziği Devlet KonservatuarıMüzikolojiDoçent11Müzikoloji ve Müzik Tarihi alanında çalışmaları olmak.


Gazi Üniversitesi
, açık kadroları hakkında bilgiler haberimizde sizlere aktarılmıştır. İlan hakkında sormak istediğiniz soruları, yorum kısmından bizlere kolaylıkla iletebilirsiniz.

  • 1
    Share

DİĞER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

ElemanUzman.com, öğretim görevlisi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle elemanuzman.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. ElemanUzman.com'dan yapılan öğretim görevlisi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

E-posta adresinizi yazın :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir