Ana Sayfa Akademik İlanlar Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı İlanı Yayınlandı

Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı İlanı Yayınlandı

114
Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

Gazi Üniversitesi,  başkent Ankara da bulunmaktadır.  Kuruluşu, 1926 yılında “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlandı. Gazi Üniversitesi,  devlete bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik birimleri;  Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri olarak varlığını sürdüren üniversite, fakültelerine; Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent  alımı yapılacağını bildirdi. İlan hakkında, kadro türü, kadro sayısı, başvuru tarihi, başvuru şartları, başvuru formu gibi bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

  • Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
  • Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
  • Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Öz geçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca öz geçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Öz geçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca öz geçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

– Öz geçmiş,

– Yayın Listesi

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurt dışında alınan diplomaların YÖK Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

– Varsa Yabancı Dil Belgesi

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca öz geçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi : 28.12.2016

Bitiş Tarihi : 11.01.2017

Birim Bölüm ABD/PRG. UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bankacılık Pr. Doçent 1 1 Kamu iç denetiminde kalite güvence ve geliştirme programı konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1 Diş hekimliğinde kullanılan metallerde oluşan korozyon konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1 Dental implantlarda primer stabilite ve sonlu elemanlar stres analizi alanlarında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 Biyoadeziv Polimerlerin Yara iyileşmesi Üzerine Etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Ortodonti Profesör 1 1 Çeşitli Farmakolojik Ajanların Ortodontik Diş Hareketi Üzerine Etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doçent 1 1 Analitik Kimya alanında Atom tuzaklı hidrür oluşturmalı atomik absorbsiyon spektrometri ve Metallomik konularında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Profesör 1 1 Osmanlı kurumları ve medeniyeti tarihi bilim alanında doçentliğini almış olup vakıf müesseseleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Biyokimya Doçent 1 1 Ürik asit tayininde kullanılmak üzere biyosensör çalışması olmak.
Fen Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör 1 1 Harmonik ve Hiperharmonik fibonacci sayıları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Doçent 1 1 Durumlu öğrenmenin duygusal zeka yeterliliklerinin geliştirilmesine etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Okuma ve Yazma Öğretimi, okuma güçlüklerinin giderilmesi, metinler arası okuma gibi konularda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 Sözcükbilim ve Söz Eylemler alanında çalışmalar yapmış olmak ve İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Profesör 1 1 Türk Sanatı, Sanat Eğitiminde Uygulamalar, Mizah ve Motivasyon konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi ve Harf İnkılabı ile ilgili çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Genel Türk Tarihi (Harezmşahlar, Moğallar) ve Sosyal Bilgilerde Tarih Konularının Öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Fizik Eğitimi Profesör 1 1 Fizik Eğitimi, Fizik Eğitiminde Bilim Tarihi, Fizik Eğitiminde Web Tabanlı Zeka Öğretim Sistemleri konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Doçent 1 1 Resimli Kitaplar ve Sanatçı Kitapları alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör 1 1 Ticari İşletme hukuku ve şirketler hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Doçent 1 1 Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Demiryolları Ekonomisi, Asgari Ücret üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Profesör 1 1 Maliye Teorisi ile enerji sektörüne yönelik kamu müdahaleleri ve doğal afetlere yönelik vergi politikaları konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye-Almanya İlişkileri, Göç Çalışmaları, Avrupa’da Aşırı Sağ ve Irkçılık üzerine çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema Profesör 1 1 Kültür çalışması ve Algı yönetimi sahasında makale, kitap veya faaliyetleri olmak.
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Profesör 1 1 Endüstriyel tasarım ve üretim süreçlerinde malzeme birleştirme yöntemleri, Malzemelerin mekanik özellikleri konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Doçent 1 1 Betonarme Yapılarda Konsol Kirişlere Aktarılan İlave Yükler ile Düzenli Boşluklara Sahip Betonarme Kirişlerin Davranışı konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Güç elektroniğinin yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve uydulara yönelik uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Profesör 1 1 Malzeme üretim teknolojileri ve empedans spektroskopisi konularında çalışmaları olmak
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Doçent 1 1 Çevre Biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Doçent 1 1 Renk konusunun çok alanlı sanat eğitimi yönetimiyle uygulanması konusunda çalışmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Doçent 1 1 Görsel iletişim tasarımında doçentlik almış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Profesör 1 1 Hazır giyim sektöründe örnek edinme konusunda çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doçent 1 1 Spor Yönetimi Alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Doçent 1 1 Otomatik katı modeller oluşturma ve uzman sistemler konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 Sonlu elemanlarla jeomekanik modelleme ve presiyometre deneyi ile çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Bor ve karbonun toz metalürjisi yöntemleriyle sentezlenmesi üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1 Kardiyovasküler Cerrahi Periferik diz altı Vasküler Cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 1 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak ve Nöroonkoloji konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak ve Çocuklarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk Hematoloji Uzmanı olmak ve Kök hücre konusunda yurt dışı deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 1 Geriatrik hastalarda deri hastalıkları ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 1 Yoğun Bakım Enfeksiyonları ve İnvitrossinerji konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 İnflamatuvar barsak hastalıkları ve ERCP konusunda deneyimli ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Erişkin doğumsal kalp hastalıkları konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Siyanotik konjenital kalp hastalıklı çocuklarda hemodinamik çalışma yapmış olmak.
Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Doçent 1 1 Dinler tarihi ve inanç turizmi alanında çalışmaları olmak.
Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji Doçent 1 1 Müzikoloji ve Müzik Tarihi alanında çalışmaları olmak.


Gazi Üniversitesi
, açık kadroları hakkında bilgiler haberimizde sizlere aktarılmıştır. İlan hakkında sormak istediğiniz soruları, yorum kısmından bizlere kolaylıkla iletebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi, 91 Sağlık Personeli Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…