Ana Sayfa Şehirler Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

110
Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile 38 personel alımı yapacağını açıkladı. Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında hemşire alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 29 Ekim 2016 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu gibi bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu  puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. Adayların ilgili Yüksekokulların/Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmaları gerekmektedir.

Gaziantep Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Kamu görevinden çıkarılmış olmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için  muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
  • 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
  • Müracaat tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak.
  • 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve belgelemek.
  • Herhangi bir kamu  kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.

Gaziantep Üniversitesi İş Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Adaylar, ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)  www.gantep.edu.tr sayfasında örneği verilen İş Talep Formu, Mezuniyet belgesi,  Nüfus cüzdan fotokopisi ve 2016 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puan belgesi ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.  Posta vb. müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

KPSS (B) grubu KPSS(P3) puan sıralamasından sonra hak kazananların ismi,  Üniversitemizin web sayfasında (www.gantep.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim : 0 (342) 317 13 07

Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılacak olan 38 sözleşmeli personel alımı ilanına dair iş başvurusu formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

NCR Hastanesi İş İlanları ve İş Başvurusu

Özel NCR Hastanesi Personel, Eleman, İşçi Alımı 2021 NCR Hastanesi 2015 yılında Gaziantep …