Ana Sayfa Akademik İlanlar İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanında, Doçent, Yardımcı Doçent ve Profesör alımı yapılacağını bildirildi. Başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu, kadro tipi, kadro sayısı gibi bilgiler haberimizde yer almaktadır.

İskenderun Teknik Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı 2017

İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay, İskenderun da  bulunmaktadır. Akademik birimleri;  Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri olarak varlığını sürdüren üniversite,   faaliyetlerini sürdürmektedir. İskenderun Teknik Üniversitesi rektörlüğü tarafından yapılan açıklama da;  Doçent, Yardımcı Doçent ve Profesör olarak toplamda 21 adet alım yapılacağını bildirildi. İlan hakkında, kadro türü, kadro sayısı, başvuru tarihi, başvuru şartları, başvuru formu gibi bilgiler haberimizde yer almaktadır.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Başvuru Şartları

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; başvurdukları fakülte/yüksekokul, bölüm ve anabilim/anasanat dalını belirten dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların başlıca eserlerini ayrıca belirtmiş ve doçentlik belgelerini dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 5 nüsha, doçent ve yardımcı doçent kadroları için ise 3 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen (profesör ve doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Fakülte/Yüksekokul Dekanlığına/Müdürlüğüne olmak üzere) teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim/öğretim/araştırma/geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “öz gelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

  • Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
  • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.
  • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
  • Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.
  • Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Yardımcı doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar için yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınav tarihi ve saatleri ayrıca www.iste.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

FAKÜLTE / YÜKSEKOKULBÖLÜMANABİLİM/ANASANAT DALIUNVANIDRC.ADETAÇIKLAMA
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİDENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİDENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR11Doçentliğini gemi yönetimi bilim alanında almış olmak
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİDENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİDENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİYARDIMCI DOÇENT41Konteyner terminalleri konusunda doktora yapmış olmak
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİDENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİDENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİYARDIMCI DOÇENT51Gemilerde risk değerlendirmesi konusunda doktora yapmış olmak
BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİDENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİDENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİYARDIMCI DOÇENT51Lojistik merkezler için yer seçimi konusunda doktora yapmış olmak
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİDENİZ BİLİMLERİDENİZ BİLİMLERİPROFESÖR11Deniz balıkları üzerine popülasyon genetiği, balıkçılık biyolojisi ve ekolojisi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİDENİZ BİLİMLERİDENİZ BİLİMLERİPROFESÖR11İç su balıkları sistematiği ve biyoekolojisi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİDENİZ BİLİMLERİDENİZ BİLİMLERİDOÇENT11Kafadanbacaklılar biyoekolojisi ve sucul omurgasızlarda ağır metal birikimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
MİMARLIK FAKÜLTESİENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMIYARDIMCI DOÇENT11Endüstri ürünleri tasarımı bölümü lisans mezunu olmak, endüstri ürünleri tasarımı alanında doktora yapmış olmak, üç boyutlu yazıcılar ile medikal araç tasarımı konusunda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MİMARLIK FAKÜLTESİİÇ MİMARLIKYARDIMCI DOÇENT11İç mimarlık bölümü lisans mezunu olmak, iç mimarlık alanında doktora yapmış olmak, etkileşimli mekan tasarımı ve analizi konularında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIKYARDIMCI DOÇENT11Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak, mimarlık alanında doktora yapmış olmak, çelik yapılar ve ileri teknoloji yapıları konularında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MİMARLIK FAKÜLTESİPEYZAJ MİMARLIĞIYARDIMCI DOÇENT11Mimarlık fakültesi lisans mezunu olmak, peyzaj mimarlığı alanında doktora yapmış olmak, sürdürülebilir kentler konusunda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MİMARLIK FAKÜLTESİŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMAYARDIMCI DOÇENT11Mimarlık fakültesi lisans mezunu olmak, şehir ve bölge planlama alanında doktora yapmış olmak, kentsel tasarım ve planlama konularında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARIMÜZİKÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILARYARDIMCI DOÇENT51Konservatuvar mezunu olmak, klarnet konusunda sanatta yeterlik çalışması yapmış olmak, konservatuvarlarda en az 10 yıllık ders verme deneyimine sahip olmak, klarnet ile konser ve resitaller vermiş olmak
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİMÜHENDİSLİK VE TEMEL BİLİMLERMÜHENDİSLİK VE TEMEL BİLİMLERDOÇENT31Maden mühendisliği lisans mezunu olup, bor tabanlı dozimetrik malzeme geliştirilmesi ve aktif karbon konularında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. Alanında en az iki uluslararası bilimsel araştırma projesinde görev almış olmak
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR11Fizik mühendisliği lisans mezunu olup, süperiletken kalın filmler konusunda doktora yapmış olmak. Demir selenyum ve demir selenyum tellür tek kristal malzemelerin üretimi konusunda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİEKONOMİEKONOMİYARDIMCI DOÇENT51İktisat bölümü lisans mezunu olup, sermaye yapısı konusunda doktora yapmış olmak. Döviz kurları ve faiz oranlarının makroekonomik performans üzerine etkileri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak. YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği mevzuata uygun muadili bir puan almış olmak
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİEKONOMİEKONOMİYARDIMCI DOÇENT51Döviz kuru geçişkenliği konusunda doktora yapmış olmak; yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıllık ders verme deneyimine sahip olmak; mikroekonomi, makroekonomi ve istatistik dersleri vermiş olmak
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULUSEYAHAT İŞLETMECİLİĞİYARDIMCI DOÇENT21Seyahat İşletmeciliği lisans mezunu olup, seyahat işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULUTURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİYARDIMCI DOÇENT21Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans mezunu olup, turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Otel işletmelerinde tükenmişlik ve sosyal medyanın tatil kararlarına etkisi konularında bilimsel çalışmaları olmak
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUMODERN DİLLERYARDIMCI DOÇENT41Japon Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, Japon Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. YDS’den en az 80 veya eşdeğerliliği mevzuata uygun muadili bir puan almış olmak
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUTEMEL İNGİLİZCEYARDIMCI DOÇENT51İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. YDS’den en az 80 veya eşdeğerliliği mevzuata uygun muadili bir puan almış olmak


İskenderun Teknik Üniversitesi
öğretim üyesi alımı ilanı hakkında, ayrıntılı bilgiler sunulmuştur. İlan hakkında sormak istediğiniz soruları, yorum bölümünden bize iletebilirsiniz.

  • 1
    Share

DİĞER ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

ElemanUzman.com, öğretim üyesi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle elemanuzman.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. ElemanUzman.com'dan yapılan öğretim üyesi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

E-posta adresinizi yazın :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir