Ana Sayfa Akademik İlanlar İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

158

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

İstanbul üniversitesi, 1453’de kurulmuştur. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi, sıralamasında 385.’dir. “tarihten geleceğe bilim köprüsü” sloganı İstanbul üniversitesine aittir. 2 adet Nobel ödülü bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde, fakülteler, enstitüler, yüksek okulları, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezlerini bulundurmaktadır. İstanbul üniversitesi rektörlüğü tarafından açıklanan ilanda; doçent, yardımcı doçent, profesör alımı yapılacağı bilgisi verilmektedir. İlan hakkında ayrıntılı bilgiler, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro türü, kadro sayısı ve açıklamalar haberin devamında yer almaktadır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD’lere birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji PROFESÖR 1 Romatizmal Hastalıklarda Kaplıca, Mineralli Sular ve Peloidler konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Üroloji PROFESÖR 1 Üroonkoloji ve laparoskopik donör nefroktomi konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İç Hastalıkları DOÇENT 1 İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Yandal Uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları DOÇENT 1 Tıbbi Onkoloji Yandal Uzmanlığını almış olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji PROFESÖR 1 Mikrobiyoloji uzmanlığını almış olup, sularda virolojik ve hücre kültürü yöntemiyle bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Nöroloji PROFESÖR 1 Beyin Damar Hastalıkları ve Pediatrik başağrıları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Biyokimya PROFESÖR 1 Artritte doku faktörü (FVII) aktivitesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon DOÇENT 1 Tıp Fakültesi Mezunu olup, Ortez-Protez ve Engelli Sporcu Sağlığı konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Radyoloji DOÇENT 1 Elastografi alanında deneyimli olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Tarihi PROFESÖR 1
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku PROFESÖR 1 Noterlik ve Milletlerarası Usul Hukuku alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Medeni Hukuk YARD.DOÇ. 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Leh Dili ve Edebiyatı DOÇENT 1 Türkiye-Polonya ilişkileri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Alman Dili ve Edebiyatı YARD.DOÇ. 1
FEN FAKÜLTESİ
Nükleer Fizik PROFESÖR 1
Botanik PROFESÖR 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü PROFESÖR 1 Mayada biyoinformatik temelli z-DNA araştırmaları ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü YARD.DOÇ. 1 Fizyon mayasında yaşlanma ve ağır metal stresi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü YARD.DOÇ. 1 Antioksidanlar ve fizyon mayasında stres konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Geometri DOÇENT 1
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Ekonometri PROFESÖR 1 Çok Boyutlu ve Eşanlı Panel Veri Analizi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Bütçe ve Mali Planlama YARD.DOÇ. 1 Dış Borçlanma Üzerine temel çalışma yapmış olmak.
İngilizce İktisat Politikası YARD.DOÇ. 1 Bankacılık Sektöründe Rekabet konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji ve Sanayi İktisadı YARD.DOÇ. 1 Dış Ticaret ve Küreselleşme alanında Bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
ORMAN FAKÜLTESİ
Toprak İlmi ve Ekoloji PROFESÖR 1
Havza Yönetimi YARD.DOÇ. 1
Orman Hasılatı ve Biyometri YARD.DOÇ. 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasotik Teknoloji PROFESÖR 1
Farmasotik Mikrobiyoloji PROFESÖR 1
Farmakognozi DOÇENT 1
DİS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri DOÇENT 1
İŞLETME FAKÜLTESİ
Finans YARD.DOÇ. 1 Bankacılık ile para teorisi ve politikası konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji PROFESÖR 1
Veterinerlik Biyokimyası DOÇENT 1
Veterinerlik Viroloji DOÇENT 1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Üretim Yönetimi ve Pazarlama DOÇENT 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Uygulamalı Jeofizik PROFESÖR 1
Fiziko Kimya PROFESÖR 1
Organik Kimya DOÇENT 1
Çevre Mühendisliği DOÇENT 1 Membran Proseslerle arıtma konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DOÇENT 1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği YARD.DOÇ. 1
Siber Güvenlik YARD.DOÇ. 1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Hastalıklar PROFESÖR 1
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Alman Dili Eğitimi PROFESÖR 1

 

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
Eğitim Programları ve Öğretim DOÇENT 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora ve Doçentliğini almış olup bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi YARD.DOÇ. 1 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında Doktorasını tamamlamış olup, Okul Yönetimi ve Bürokrasi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon PROFESÖR 1
Sosyal Hizmet Bölümü YARD.DOÇ. 1 İş yaşam dengesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Odyoloji Bölümü YARD.DOÇ. 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlığını almış olmak.
FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği PROFESÖR 1
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi DOÇENT 1 Enerji alanında Bilimsel çalışmalar yapmış olup, Isıtma, İklimlendirme, Soğutma ve Enerji Çevresel İlişkiler alanında deneyimli olmak.
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YARD.DOÇ. 1 Modern Kontrol Teknikleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Elektrik YARD.DOÇ. 1 Enerji Kalitesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Makine YARD.DOÇ. 1 Borlama ve Grafen Malzeme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Basım ve Yayın Teknolojileri YARD.DOÇ. 1 Basım ve Yayın alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği DOÇENT 1
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Türk Dili ve Edebiyatı PROFESÖR 1 Klasik Türk Edebiyatı ve Türkmen Edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Türk Sanat Tarihi PROFESÖR 1 Antik Çağ ile Erken Orta Çağ Orta Asya Arkeolojisi ve Sanat Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Kardiyoloji PROFESÖR 1
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Genetik PROFESÖR 1
İmmünoloji PROFESÖR 1
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
Tıp Bilimleri PROFESÖR 1 Adli Psikiyatri ve Psikofarmakaloji alanında deneyimli olup, bu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Bilimleri PROFESÖR 1 Adli Tıp Uzmanı olup Tıbbi Malpraktis ve Tıbbi Etik Konusunda Bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Geleneksel ve Modal Müzikler PROFESÖR 1
Piyano DOÇENT 1

 

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
Piyano YARD.DOÇ. 1

 

İstanbul Üniversitesi  öğretim üyesi alımı ilanı konusunda, sizler için başvuru formu, başvuru tarihi, kadro türü, kadro sayısı ve açıklamalar hakkında  bilgilere haberimizde sizler için , yer verilmiştir ilan hakkında merak edilen, sormak istediğiniz soruları yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi, 91 Sağlık Personeli Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…