Ana Sayfa Şehirler İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

74
personel alımı

İstanbul ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında web tasarım uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı ve veritabanı yöneticisi alımı yapacaktır. Adaylar ilana 3 Nisan 2017 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
 • İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek,
 • “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

Web Tasarım Uzmanı 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları veya en az 250 çalışanı olan özel firmaların web sayfaları tasarımı ve yönetimi işinde en az 3 yıl çalışmış olmak veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve yönetimi hizmetleri veren firmalarda en az 3 yıl çalışmış olmak ve tecrübesini belgelemek.
 2. Web sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında tecrübesi olmak,
 3. Hazır şablonalar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirilebilecek olmak,
 4. Web teknolojileri (HTML5, CSS 3, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,
 5. Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri(tipografi, renk, denge ve mizanpaj vb.) konularında tecrübeli olmak,
 6. Yapılan tasarımın Visual Studio ile kodlanması sürecinde bilgi sahibi olmak,

a) Tercih Nedeni Olacak Nitelikler

 • NET, C# ve ASP .NET Web Form, ASP .NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,
 • Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Flash gibi programlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Daha önce hazırlamış olduğu Web Arayüz, Logo gibi tasarımlarını sunabilecek olmak,

Veritabanı Yöneticisi 

 1. Sözleşme ücret tavanının iki katına kadar ücret alacaklar için en az 3 yıl veri tabanı yöneticiliği, sözleşme ücret tavanının iki ve üstü katından fazla ücret alacaklar için en az 5 yıl veri tabanı yöneticiliği aranmaktadır.
 2. İleri derecede T-SQL bilgisine sahip olmak.
 3. Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak.
 4. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,
 6. MS SQL Server Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. MSSQL Server sunucusu yönetimi konularında (Database Mirroring, backup, restore, Always On, Cluster mimarisi vb. ) bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 8. Veri güvenliği yönetimi bilgisine sahip olmak,

a) Tercih Nedeni Olacak Nitelikler

 • İş zekası çözümleri ve ETL süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Microsoft İş Zekası platformunda bilgili ve deneyimli olmak.
 • SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services), OLAP küpleri ve SSIS (MS SQL Server Integration Services) konularında bilgi sahibi olmak.
 • MCSA Database Administrator sertifikasına sahip olmak,

Yazılım Geliştirme Uzmanı 

 1. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
 2. Sözleşme ücret tavanının iki katına kadar ücret alacaklar için en az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET tecrübesi, sözleşme ücret tavanının iki ve üstü katından fazla ücret alacaklar için en az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET tecrübesi aranmaktadır.
 3. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
 4. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
 5. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC, Entity Frmework konularında deneyimli olmak,
 6. Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
 7. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing konularında bilgi sahibi olmak,
 8. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
 9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
 10. MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
 11. Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b. ) kullanmış olmak,

a) Tercih Nedeni Olacak Nitelikler

 • Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip olmak,
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak
 • Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
 • Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış,
 • Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu 2017

Başvurular 20.03.2017 ile 03.04.2017 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu‘nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 03.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adaylardan talep edilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Fotoğraflı Başvuru Formu,
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 • Son altı ay içerisinde alınmış Adli sicil belgesi,
 • “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),
 • “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 •  Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
 • Özgeçmiş,
 • İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

Sınav Hakkında Detaylı Bilgi

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 10.04.2017 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav, 24.04.2017 tarihinde saat 10.00′ da Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Yapılacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları da aynı şekilde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır. Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, yazılı ve sözlü sınav hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Garanti Bankası İstanbul, Sivas, Erzurum Ve Bingöl’de Personel Alımı Yapıyor

Garanti Bankası, bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapıyor. Garanti Bankası İ…