Ana Sayfa Kamu Kurumları T.C. Merkez Bankası Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. Merkez Bankası Sözleşmeli Personel Alımı

118
Merkez Bankası

T.C. Merkez Bankası, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Merkez Bankası yapmış olduğu açıklama ile 10 Ekonomist alımı yapacak. Adaylar ilana 04.02.2019 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

T.C. Merkez Bankası Sözleşmeli Personel Alımı 2019

Ekonomist olarak çalışacak adayların araştırma ve analizleriyle politika oluşturma sürecine aktif katkı yapmaları beklenmektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Ekonomist kadrosunda çalışanların, araştırmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda sunmaları ve akademik dergilerde yayınlamaları teşvik edilmektedir.

 • Alınacak Kişi Sayısı: Ekonomist (10 kişi)
 • Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Sözleşmeli
 • Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi / ANKARA

Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Başvuru Koşulları (18 Ocak – 4 Şubat 2019)

Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarından iktisat veya finans alanlarında doktora derecesine sahip olmak ya da doktora derecesini 2019 yılı sonu itibarıyla alabilecek olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 90 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 108 puan almış olmak ya da son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde en az iki eğitim-öğretim yılı süresince yurt dışında İngilizce eğitim yapan üniversitelerde öğrenim görmüş olmak veya bu üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sözleşmeli ekonomist işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında bir defadan fazla elenmemiş olmak.

Etkili sunum yapma ve yazma becerilerine sahip olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

İşe Alım Süreci (11 Şubat – 15 Mart 2019)

İşe alım sürecine ilişkin yetkinlik bazlı mülakat, kişilik ve yetkinlik testleri ile sunum ve komisyon mülakatı uygulamaları 11 Şubat – 15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

1. Yetkinlik Bazlı Mülakat

Adayların yetkinlikleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yetkililerince 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yetkinlik bazlı mülakat puanı 70 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılacak ve komisyon mülakatına çağrılacaktır.

2. Kişilik ve Yetkinlik Testleri

Yetkinlik bazlı mülakatta başarılı olan ve komisyon mülakatına çağrılan adaylara, elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

3. Sunum

Yetkinlik bazlı mülakatta başarılı olan ve komisyon mülakatına çağrılan adaylar, komisyon mülakatı öncesinde akademik araştırmalarıyla ilgili sunum yapmaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezine davet edilecektir.

4. Komisyon Mülakatı

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı en az 70 puan ve üzerinde olan her aday için mülakat puanı, aday başarı puanı yerine geçecektir. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak

Başvurular, 18.01.2019 tarihinden 04.02.2019 tarihi saat 23.59’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 • Fotoğraf
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi veya okuldan alınacak mezun olacağı tarihi gösterir belge
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, yurtdışı öğrenim veya yurtdışı öğretim elemanı belgesi)
 • Özgeçmiş (*)
 • Adaya ait doktora tezi ve/veya akademik çalışmalar (*)
 • 3 adet akademik referans mektubu (*)

* Bu belgeler sisteme yüklenmeyecek olup isealim@,tcmb. gov. tr adresine gönderilecektir. Akademik referans mektupları, ilgili akademisyenler tarafından isealim@,tcmb. gov. tr adresine doğrudan gönderilecektir.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
 • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…