Ana Sayfa Şehirler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

109
Personel

Van ilimizde yer alan Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında 16 hemşire alımı ve 1 eczacı alımı gerçekleştirecektir.  Adaylar ilana 27 Şubat 2017 mesai bitimine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

Yüzücü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Adayların ayrıca aşağıdaki şartları da sağlamaları gerekmektedir.

UNVANI ADEDİ BÜTÇE TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 16 Merkezi Bütçe Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu
Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Eczacı 1 Merkezi Bütçe Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olmak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu 2017

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Hemşire Pozisyonları için KPSS 2016 (B) sınavından alınan puanlamaya göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet gelmesi halinde atanmaları yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

  1. Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.
  2. 2016 KPSS (B) sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
  3. Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
  4. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
  5. 2 adet vesikalık fotoğraf.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir. Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Eczacı için ” Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” uyarınca I sayılı cetvelde yer alan pozisyon unvanları arasında bulunduğundan KPSS şartı aranmamakta olup mülakat yolu ile alınacaktır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı A/AN Tel: 043286 54 22

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İş İlanları ve İş Başvurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi ( VASKİ ) Personel Eleman İşçi Alımı 2021 Van Su ve Kanaliz…