Ana Sayfa Şehirler Elazığ Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

103
Personel toplantisi

Elazığ ilimizde bulunan Fırat Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamında 3 hemşire alımı, 1 psikolog alımı, 1 fizyoterapist alımı gerçekleştirilecektir.  Adaylar ilana 31 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Fırat Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri haberimiz devamında yer almaktadır.

Fırat Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2017

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

UNVAN TEŞK. ADEDİ ARANAN NİTELİKLER BAŞVURU TARİHLERİ
Hemşire Merkez

Teşkilatı

3 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 17.01.2017-31.01.2017
Psikolog Döner

Sermaye

1 Psikoloji Lisans programından mezunu olmak, Psikoloji alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak, Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikasına sahip olmak, Belgelemek kaydı ile Üniversite Hastanelerinde çalışıyor olmak, 17.01.2017-31.01.2017
Fizyoterapist Döner

Sermaye

1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak, Belgelemek kaydı ile en az 3 yıl Fizyoterapist olarak çalışmış olmak. 17.01.2017-31.01.2017

Fırat Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 4. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)
 • Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
 • 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Fırat Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu

Başvurular; 31.01.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yerleştirmede lisans mezunları için KPSSP3, lise mezunları için KPSS94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

 • Başvuru Formu (Ektedir)
 • Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)
 • KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Fotoğraf (1 adet)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Personel Daire Başkanlığı) ELAZIĞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversiteniz hastanesine alınacak Sözleşmeli……………………………………………………. pozisyonuna başvurmak istiyorum.

Gereğini arz ederim……….. /………. /2017

İsim Soyisim

İmza

Başvurduğu Kadro Pozisyonu
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Mezun Olduğu Okul/Bölüm
KPSS Puanı
Adresi / İli
Ev Telefonu
Cep Telefonu
 • Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)
 • KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)
 •  Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Fotoğraf (1 adet)

Fırat Üniversitesi tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Elazığ Şehir Hastanesi İş İlanları ve İş Başvurusu

Ülkemizde son yıllarda sağlık alanında önemli atılımlar gerçekleştirildi. Kişilerin sağlık…