Ana Sayfa Şehirler Ankara Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Gazi Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, müracaat tarihleri gibi bilgiler haberimiz devamındadır.

Personel Alımı

Ankara ilimizde bulunan, ülkemizin en köklü üniversitelerinden bir tanesi olan Gazi Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gazi Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında hemşire alımı, sağlık teknikeri alımı, biyolog alımı, laborant alımı, psikolog alımı, röntgen teknisyeni alımı ve diyetisyen alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 13 Haziran 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Döner Sermaye ve Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 103 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANIADEDİKPSS

PUAN

TÜRÜ

BÜTÇEARANAN NİTELİKLER
Hemşire772016 Yılı KPSSP3ÖzelHemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programından mezun olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
Sağlık

Teknikeri

12016 Yılı KPSSP93ÖzelÜniversitelerin Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programından mezun olmak.

Üniversite Hastanelerinin çocuk metabolizma laboratuvarında Yeni Jenerasyon DNA Dizi Analizi verilerinin kayıt sistemlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

Sağlık

Teknikeri

12016 Yılı KPSSP93ÖzelÜniversitelerin Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programından mezun olmak.
Sağlık

Teknikeri

12016 Yılı KPSSP93ÖzelÜniversitelerin Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programından mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin patoloji laboratuvarlarında, patoloji teknikleri ve immünohistokimya boyama çalışmalarında en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.
Sağlık

Teknikeri

22016 Yılı KPSSP93ÖzelÜniversitelerin Pataloji Laboratuvar, Patoloji laboratuvar Teknikleri Önlisans programından mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin patoloji teknikleri konusunda en az 1 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.
Sağlık

Teknikeri

52016 Yılı KPSSP93ÖzelÜniversitelerin Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans programından mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin ameliyathanelerinde en az 1 yıl Anestezi Teknikeri olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
Biyolog12016 Yılı KPSSP3Döner

Sermaye

Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.

Üniversite Hastanelerinin çocuk metabolizma laboratuvarında Yeni Jenerasyon DNA Dizi Analizi ve Amino Asit çalışmalarında en az 2 yıl tecrübeli olmak ve bunu belgelendirmek.

Biyolog12016 Yılı KPSSP3Döner

Sermaye

Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.

Üniversite Hastanelerinin merkez hematoloji laboratuvarında tam kan sayımı sedimantasyon cihazlarında ve periferik yayma uygulamalarında en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

Biyolog12016 Yılı KPSSP3Döner

Sermaye

Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.

Üniversite Hastanelerinin Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Real-Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile virüs tanı testlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

ÜNVANIADEDİKPSS

PUAN

TÜRÜ

BÜTÇEARANAN NİTELİKLER
Laborant12016 Yılı KPSSP93Döner

Sermaye

Üniversitelerin Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programından mezun olmak. Üniversite hastanelerinin merkez biyokimya laboratuvarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

LC-MS/MS ve HPLC cihazlarının kullanabilme sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Laborant12016 Yılı KPSSP93Döner

Sermaye

Üniversitelerin Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programından mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin patoloji laboratuvarlarında moleküler teknikler ile immünohistokimya boyama çalışmalarında en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.
Diğer

Sağlık

Personeli

12016 Yılı KPSSP3Döner

Sermaye

Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen Fakültelerinin Biyokimya bölümünden mezun olmak. Biyokimya alanında yükseklisans yapmış olmak. Hastanelerin biyokimya laboratuvarlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
Diğer

Sağlık

Personeli

12016 Yılı KPSSP93Döner

Sermaye

Üniversitelerin Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programından mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin Kan Merkezi laboratuvarlarında elisa, kan grubu, cross match ve immünohemotolojik testler konusunda en az iki yıl tecrübeli olmak ve bunu belgelendirmek.
Diğer

Teknik

Hizmet

Personeli

12016 Yılı KPSSP3Döner

Sermaye

Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen Fakültelerinin kimya bölümünden mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin hemostaz laboratuvarında, koagülasyon cihazlarında trombosit agregasyon cihazları uygulamalarında en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.
Diğer

Teknik

Hizmet

Personeli

12016 Yılı KPSSP3Döner

Sermaye

Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen Fakültelerinin kimya bölümünden mezun olmak.

(Nükleer Tıp Ana Bilim Dalında radyofarmasötik hazırlamak üzere çalıştırılacaktır.)

Röntgen

Teknisyeni

12016 Yılı KPSSP94Döner

Sermaye

Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı – Radyoloji Teknisyenliği dalından mezun olmak. 3 Tesla MR ve ileri görüntüleme sistemleri alanında en az 1 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.
Psikolog12016 Yılı KPSSP3Döner

Sermaye

Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak. Klinik Nöropsikoloji eğitim almış olmak, Kognitif nöroloji, epilepsi cerrahisi ve derin beyin stimülasyonu cerrahisi alanlarında test uygulayabilme yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
Psikolog12016 Yılı KPSSP3Döner

Sermaye

Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak. Klinik Psikolojisinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Psikolog12016 Yılı KPSSP3Döner

Sermaye

Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak.

Zeka testleri uygulamaları konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunun belgelendirmek.

Diyetisyen32016 Yılı KPSSP3Döner

Sermaye

Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

(Pediatri klinikleri Hematoloji Onkoloji- Kemoterapi bölümlerinde çalıştırılmak üzere)

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 1. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
 2. Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
 3. Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 4. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu 2017

Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (26 Mayıs – 13

Haziran 2017) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

! Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

 • KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)
 • Başvurulacak ilgili unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü
 • Diploma Örneği
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

Bu yazımızda Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

 • 12
  Shares

ANKARA İŞ İLANLARI BAŞVURU VE ŞARTLARI

İlerleyen günlerde Ankara için yapacağımız kamu kurumları veya özel sektörden yeni iş ilanlarına ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formları Facebook üzerinden sizler için açtığımız sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yeni ilanları ve başvuru şartlarını hızlı ve yakından takip etmek istiyorsanız buraya tıklayın ve Ankara için Güncel İş İlanları sayfamızı takip edin. Merak ettiğiniz tüm soruları Facebook sayfamızdan sorabilirsiniz.

DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

ElemanUzman.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle elemanuzman.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. ElemanUzman.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

E-posta adresinizi yazın :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir