Ana Sayfa Şehirler İstanbul İstanbul Üniversitesi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

İstanbul Üniversitesi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

65
Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştır. İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında biyolog, diğer sağlık personeli, hemşire alımı yapacaktır. Adaylar ilana 15 gün içerisinde mesai saati sonuna kadar başvuru yapmak durumundadırlar. İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Döner Sermaye Bütçesi ve Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

HEMŞİRE 15 Döner Sermaye Bütçesi Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

2016 KPSS P3 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olmak.

H1
HEMŞİRE 12 Özel Bütçe Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

2016 KPSS P3 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olmak.

H1
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 Döner Sermaye Bütçesi En Az Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Olup, Sağlık

Bakanlığı Onaylı Perfüzyonistlik Yetki Belgesine Sahip Olmak.

D1
BİYOLOG 1 Döner Sermaye Bütçesi – En Az Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

– Tc-99m Ga-68, Lu-177 Radyofarmasötiklerinin İşaretlenmesi, Kalite Kontrollerinin Yapılması İşlemlerinde En Az 2 Yıl Belgelenebilir Deneyimi Olmak.

– FDOPA, FCholine Radyofarmasötiklerinin İşaretlenmesi, Kalite Kontrollerinin Yapılması İşlemlerinde En Az 1 Yıl Belgelenebilir Deneyimi Olmak.

– Hynic-TATE Liyofilize Radyofarmasötik ve Mebrofenin Kitleri Üretim ve Sentezi Sertifikasına Sahip Olmak.

B1
BİYOLOG 1 Döner Sermaye Bütçesi -Biyoloji Bölümü Lisans Olup, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

-Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu Sertifikasına Sahip Olmak.

-Yıllık Siklus En Az 300 Olan Bir Tüp Bebek Laboratuvarında En Az 2 Yıl Belgelenebilir Deneyimi Olup, Üremeye Yardımcı Tedavi Teknikleri Konusunda Tecrübeli Olmak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.
  • Başvuracak adayların 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdırlar. Lisans mezunları için 2016 KPSS-P3 puan türü, Lise mezunları için 2016 KPSS P94 puan türü esas alınacaktır.
  • 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

İlana Nasıl Başvuru Yapılır?

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

  • Fotoğraflı Başvuru Formu
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e- devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)
  • İlanda Belirtilen Nitelikleri Taşıyor O lunduğunu Gösterir Belgeler
  • 2016 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu yazımızda İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Garanti Bankası İstanbul, Sivas, Erzurum Ve Bingöl’de Personel Alımı Yapıyor

Garanti Bankası, bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapıyor. Garanti Bankası İ…