Ana Sayfa Şehirler Mersin Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

101
Hemşire

1992 yılında kurulmuş olan Mersin Üniversitesi ya da kısa adı ile MEÜ bir devlet üniversitesidir. Mersin Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Mersin Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında 2’sinin giderleri özel bütçeden, 1 tanesinin de gideri döner sermayeden karşılanmak üzere toplamda 3 hemşire alımı gerçekleştirecektir.  Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

Adayların fakülte ve sağlık yüksekokullarının hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri veya sağlık memurluğu lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. Adayların ayrıca üçüncü basamak yoğun bakımda 6 ay çalışmış olmaları gerekmektedir. Adaylarda aranan diğer başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 1. Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
 2. ilgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu (Başvuru Formu için Tıklayınız) ve istenilen belgeler ile birlikte

* Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye işletme Müdürlüğüne

* Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir, ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 1. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 2. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
 3. Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde (http://www.mersin.edu.tr/tumhaberler/1/27) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru formu
 • 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Diploma Fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Fotoğraf (1 Adet)
 • 3. basamak yoğun bakımda çalıştığına dair belge (isme veya ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı)

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tel: 0324 241 00 85-86

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Tel: 0324 241 00 00 (1064 Dahili)

Not: Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru Formuna Üniversitemiz Web Sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ulaşım Adresi: www.mersin.edu.tr

Bu yazımızda Mersin Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Mersin Büyükşehir Belediyesi KPSS Şartsız Memur Ve İşçi Alımı Yapıyor!

Mersin Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden yayınladığı ilana göre memur ve işçi alımı ya…