Ana Sayfa Akademik İlanlar Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

197
Samsun Üniversitesi

Samsun Üniversitesi: Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kamımı. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kamımı ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmekledir. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru şartları ve ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

Samsun Üniversitesi Profesör, Doçent, Öğretim Üyesi Alımı İlanı 2019

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez. kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takını; doçent ve doktor öğretim üyeleri için 4 takını dosyaları ilanın Resmi Gazeıe’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirlilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • 1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
  • 2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takını: doçent ve doktor öğretim üyesi başvurulan için 4 takım dosya
  • 3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi: profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
  • 4. 2 adet fotoğraf
  • 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 6. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
  • 7. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi
  • 8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)
  • 9- E-devlet kapısından alınan sabıka kaydı,

İlana başvuru sürecinde adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir (1) takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez. kitap vs.) elektronik ortamda (CD. DVD veya flaşlı bellek) verebilirler. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kunun tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

Adayların www.samsun.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri Samsun Üniversitesi öğretim Üyesi Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Tüm başvurular Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesindeki Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru için gerekli iletişim adresi Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Gürgenyatak Köyü. Giirgeııyatak Mahallesi. 55080 Canik’Samsun.

No Birim Bölümü Sanat Dalı Unvan Derecesi Açıklama
2019/1 İktisadı, İdari ve Sosyal Bilimler Tarih Yeniçağ Profesör 1 El yazmaları ve Osmanlı diplomasisi konularında  çalışmaları olmak
2019/2 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Tarih Ortaçağ Profesör 1 Ortaçağ Kafkasya tarihi konusunda çalışmaları olmak
2019/3 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Tarih Yakınçağ Profesör  1 Osmanlı kent tarihi ve Osmanlı-Alman ilişkileri konularında çalışmaları olmak
2019/4 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Siyaset Bilimi Bölümü Siyaset Bilimi Profesör 1 Yakın dönem Türk-Alman ilişkileri konusunda çalışmaları olmak
2019/5 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Profesör 1 Avrupa Birliği, inovasyon | ve bilgi ekonomisi konularında çalışmaları olmak
2019/6 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Coğrafya Beşeri ve

İktisadi

Coğrafya

Profesör 1 Yerleşme ve ziraat coğrafyası alanlarında çalışmaları olmak
2019/7 İktisadi. İdari ve

Sosyal Bilimler

Coğrafya Türkiye

Coğrafyası

Profesör 1 Şehir ve ekonomik coğrafyası konularında çalışmaları olmak
2019/8 Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Profesör 1
2019 9 Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina

Mühendisliği

Profesör 1 Lisansı ve doktorası Makine mühendisliği alanında olup. sonlu elamanlar ve ağsız yöntemler konularında çalışmaları olmak
2019/10 İktisadı. İdari ve Sosyal Bilimler Tarih Genel Türk Tarihi Doçent 2 Karadeniz bölgesinin sosyo-ekonomik tarihi ve konsolosluk faaliyetleri konularında çalışmaları olmak
2019/11 İktisadı, İdari ve Sosyal Bilimler Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Doçent 2 Endüstriyel pazarlarda marka değeri ve hizmet kalitesi onularında çalışmaları olmak
2019/12 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler İletişim Tasarımı ve Yönelimi İletişim

Tasarımı ve Yönetimi

Doçent 2
2019/13 Mühendislik

Fakültesi

Biyomedikal Biyomedikal Doçent 2 Analitik Sensörler. Bıyosensorler ve Sensör Teknolojileri konularında çalışmaları olmak
2019/14 Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine

Mühendisliği

Doçent 2 Titanyum akımsız Nı-B kaplaması konusunda çalışmalar yapmış olmak
2019/15 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Sağlık

Yönetimi

Sağlık

Yönetimi

Doçent  1 Yeni kamu işletmeciliği ve müşteri odaklılık konularında çalışmalar yapmış olmak
2019 16 Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Pilotaj Doçent 1 CP1. İR pilot lisansı olup Ter dersi verme yetkisi olmak
2019/17 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Coğrafya Beşeri ve

İktisadi

Coğrafya

Dr.

Öğretim

Üyesi

5 Kültür coğrafyası konusunda çalışmaları olmak
2019/18 İktisadı. İdari ve Sosyal Bilimler Coğrafya Fiziki

Coğrafya

Dr.

Öğretim Üyesi

3 Doktorasını fizıki Coğrafya alanında yapmış olup C BS kullanarak uygulamalı jeomorfolop alanında çalışmalar yapmış olmak
2019/19 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk

Edebiyatı

Dr.

Öğretım

Üyesi

3 Karadeniz bölgesi ağızları konusunda çalışmaları olmak
201920 iktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk

Edebiyatı

Dr,

öğretim

Üyesi

4 Modem şiir teorileri konusunda çalışmalar yapmış olmak
2019/21 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk

Edebiyatı

Dr.

Öğretim

Üyesi

4 Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış olup. İslam Sanatları Estetiği, şiir ve mimar konularında çalışmalar yapmış olmak
2019/22 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Dr.

Öğretim

Üyesi

Gümrük birliği ve dış ticaret örgütlenmesi konularında çalışmaları olmak
2019/23 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Dr.

Öğretim

Üyesi

4 İşletme alanında doktora yapmış olup fınansal varlı, fiyatlama modelleri ve doğrudan yabancı yatırımlar ve benzen konularda çalışmalar yapmış olmak
2019/24 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Saflık Yönetimi

Bölümü

Saflık Yönetimi Dr.

Öğretim

Üyesi

4 İşletme Anabılım dalında doktora yapmış olup kurumsal yönetim, yönetim kurulu yapısı ve benzeri konularda çalışmalar yapmış olmak
2019/25 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Sağlık Yönetimi

Bölümü

Saflık Yönetimi Dr,

Öğretim

Üyesi

3 Yönetim orgamzasyon alanında doktora yapmış olup örgütlerde insan enerjisi konusunda çalışmaları olmak
2019.26 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Saflık Yönetimi

Bölümü

Saflık Yönetimi Dr.

Öğretim

Üyesi

4 Saflık harcamaları ve işgücü verimliliği üzerine çalışmaları olmak
2019/27 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Siyaset Bilimi Bölümü Siyaset Bilimi Dr.

Öğretim

Üyesi

3 Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönelimi alanında yapmış olup Türk siyasi hayatı alanında çalışmalar yapmış olmak
2019/28 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Siyaset Bilimi Bölümü Siyaset Bilimi Dr.

Öğretim

Üyesi

3 Sıyası partiler ve parti içi demokrasi konularında çalışmalar yapmış olmak
2019 29 iktisadı. İdari ve Sosyal Bilimler Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Dr

öğretim

Üyesi

3 İngilizce iktisat lisans mezunu olup, işletmelerin kurumsallaşması ve girişimcilik konularında çalışmaları olmak
2019/30 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Dr.

Öğretim

Üyesi

3 Deniz Ulaştırma İşletme lisans mezunu olup deniz ve liman işletmeciliği konularında çalışmaları olmak
201931 İktisadı. İdari ve Sosyal Bilimler Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Dr.

öğretim

Üyesi

3 İşletme lisans mezunu olup, insan kaynakları, girişimcilik, yenilik ve marka yönetimi konularında çalışmaları olmak
2019/32 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler İletişim

Tasarımı ve Yönetimi

İletişim

Tasarımı ve Yönelimi

Dr.

Öğretim

Üyesi

4 Yönetici, liderlik, örgütsel yapı ve örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak
2019/33 İktisadı. İdari ve Sosyal Bilimler İletişim Tasarımı ve Yönetimi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Dr.

Öğretim

Üyesi

4 İletişim lisans mezunu olup iletişimin dijitalleşmesi ve uzaktan eğitimde mobil öğrenme teknolojileri konularında çalışmaları olmak
2019/34 İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler İletişim

Tasarımı ve Yönelimi

İletişim

Tasarımı ve Yönetimi

Dr.

öğretim

Üyesi

3 Kitle iletişimi ve değerler konularında çalışmaları olmak
2019/35 Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Dr.

öğretim

Üyesi

3 Kuantum bilgi işleme konusunda çalışmaları olmak ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak
2019/36 Mühendislik

Fakültesi

Yazılını

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Dr.

öğret un Üyesi

5 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak
2019/37 Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Dr.

öğretini

Üyesi

4 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak
2019/38 Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina

Mühendisliği

Dr.

öğretim

Üyesi

4 Lisans ve doktora eğitimi Makine Mühendisliği alanında olup clektrokimyasal işleme yöntemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
2019/39 Mühendislik

Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Bıyomedikal

Mühendisliği

Dr

Öğretim

Üyesi

3 Bazı kınolın türevi bileşiklerin çözücü ortamlarda non lınear optıc (NLO) özellikleri ve antinnkterıyal akın iteler konusunda çalışmaları olmak
2019/40 Mühendislik

Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Dr.

Öğretim

Üyesi

5 Doktorasını Biyomedikal alanında yapmış olmak
2019/41 Mühendislik

Fakültesi

Bıyomedıkal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Dr.

Öğretim

Üyesi

4 Kas hasarlarında kök hücre uygulaması konusunda çalışmaları olup, deney hayvanlan kullanım sertifikası olmak
2019/42 Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Dr

öğretini

Üyesi

4 Otomotivde kullanılan elektronik kontrol sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi ve robotık konularında çalışmaları olmak
2019/43 Mühendislik

Fakültesi

Temel

Bilimler

Temel

Bilimler

Dr.

öğretim

Üyesi

5 Doktorasını analitik kimya anabilim dalında yapmış olııp. aminlerin sıvı kromatografisınde potansıyometrık tayinleri konusunda çalışmalar yapmış olmak
2019/44 Mühendislik

Fakültesi

Temel

Bilimler

Temel

Bilimler

Dr.

Öğretim

Üyesi

1 Matematik alanında en az 15 yıl akademik deneyim sahibi olmak
2019/45 Mimarlık ve

Tasarım

Fakültesi

Mimarlık Mimarlık

Tarihi

Dr

öğretim

Üyesi

4 Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olup, network toplumu ve kent ilişkileri konularında çalışmalar vapınış olmak

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı başvuru dilekçesi, başvuru eserler listesi, özgeçmiş formu, güvenlik soruşturması formu detayları için TIKLAYIN

Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden bizlere iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı (Facebook) takip ederek güncel personel, memur, işçi alımlarını takip edebilir ayrıca kamu ve özel sektör firmalarına nasıl iş başvurusunda bulunacağınızı detayları ile öğrenebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi, 91 Sağlık Personeli Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…