Ana Sayfa Akademik İlanlar Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Samsun Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında üniversite bünyesine Profesör, Doçent ve Öğretim Üyesi alımı yapacağını açıkladı. İlana başvuru şartları, tarihleri, başvuru formu ve kadro dağılımı detayları haberimizde.

Samsun Üniversitesi

Samsun Üniversitesi: Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kamımı. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kamımı ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmekledir. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru şartları ve ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

Samsun Üniversitesi Profesör, Doçent, Öğretim Üyesi Alımı İlanı 2019

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez. kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takını; doçent ve doktor öğretim üyeleri için 4 takını dosyaları ilanın Resmi Gazeıe’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirlilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • 1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
  • 2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takını: doçent ve doktor öğretim üyesi başvurulan için 4 takım dosya
  • 3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi: profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
  • 4. 2 adet fotoğraf
  • 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 6. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
  • 7. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi
  • 8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)
  • 9- E-devlet kapısından alınan sabıka kaydı,

İlana başvuru sürecinde adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir (1) takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez. kitap vs.) elektronik ortamda (CD. DVD veya flaşlı bellek) verebilirler. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kunun tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

Adayların www.samsun.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri Samsun Üniversitesi öğretim Üyesi Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Tüm başvurular Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesindeki Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvuru için gerekli iletişim adresi Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Gürgenyatak Köyü. Giirgeııyatak Mahallesi. 55080 Canik’Samsun.

NoBirimBölümüSanat DalıUnvanDerecesiAçıklama
2019/1İktisadı, İdari ve Sosyal BilimlerTarihYeniçağProfesör1El yazmaları ve Osmanlı diplomasisi konularında  çalışmaları olmak
2019/2İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerTarihOrtaçağProfesör1Ortaçağ Kafkasya tarihi konusunda çalışmaları olmak
2019/3İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerTarihYakınçağProfesör 1Osmanlı kent tarihi ve Osmanlı-Alman ilişkileri konularında çalışmaları olmak
2019/4İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerSiyaset Bilimi BölümüSiyaset BilimiProfesör1Yakın dönem Türk-Alman ilişkileri konusunda çalışmaları olmak
2019/5İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerUluslararası İşletmecilik ve TicaretUluslararası İşletmecilik ve TicaretProfesör1Avrupa Birliği, inovasyon | ve bilgi ekonomisi konularında çalışmaları olmak
2019/6İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerCoğrafyaBeşeri ve

İktisadi

Coğrafya

Profesör1Yerleşme ve ziraat coğrafyası alanlarında çalışmaları olmak
2019/7İktisadi. İdari ve

Sosyal Bilimler

CoğrafyaTürkiye

Coğrafyası

Profesör1Şehir ve ekonomik coğrafyası konularında çalışmaları olmak
2019/8Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Profesör1
2019 9Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina

Mühendisliği

Profesör1Lisansı ve doktorası Makine mühendisliği alanında olup. sonlu elamanlar ve ağsız yöntemler konularında çalışmaları olmak
2019/10İktisadı. İdari ve Sosyal BilimlerTarihGenel Türk TarihiDoçent2Karadeniz bölgesinin sosyo-ekonomik tarihi ve konsolosluk faaliyetleri konularında çalışmaları olmak
2019/11İktisadı, İdari ve Sosyal BilimlerUluslararası İşletmecilik ve TicaretUluslararası İşletmecilik ve TicaretDoçent2Endüstriyel pazarlarda marka değeri ve hizmet kalitesi onularında çalışmaları olmak
2019/12İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimlerİletişim Tasarımı ve Yönelimiİletişim

Tasarımı ve Yönetimi

Doçent2
2019/13Mühendislik

Fakültesi

BiyomedikalBiyomedikalDoçent2Analitik Sensörler. Bıyosensorler ve Sensör Teknolojileri konularında çalışmaları olmak
2019/14Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine

Mühendisliği

Doçent2Titanyum akımsız Nı-B kaplaması konusunda çalışmalar yapmış olmak
2019/15İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerSağlık

Yönetimi

Sağlık

Yönetimi

Doçent 1Yeni kamu işletmeciliği ve müşteri odaklılık konularında çalışmalar yapmış olmak
2019 16Sivil Havacılık YüksekokuluPilotajPilotajDoçent1CP1. İR pilot lisansı olup Ter dersi verme yetkisi olmak
2019/17İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerCoğrafyaBeşeri ve

İktisadi

Coğrafya

Dr.

Öğretim

Üyesi

5Kültür coğrafyası konusunda çalışmaları olmak
2019/18İktisadı. İdari ve Sosyal BilimlerCoğrafyaFiziki

Coğrafya

Dr.

Öğretim Üyesi

3Doktorasını fizıki Coğrafya alanında yapmış olup C BS kullanarak uygulamalı jeomorfolop alanında çalışmalar yapmış olmak
2019/19İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerTürk Dili ve EdebiyatıTürk Halk

Edebiyatı

Dr.

Öğretım

Üyesi

3Karadeniz bölgesi ağızları konusunda çalışmaları olmak
201920iktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk

Edebiyatı

Dr,

öğretim

Üyesi

4Modem şiir teorileri konusunda çalışmalar yapmış olmak
2019/21İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk

Edebiyatı

Dr.

Öğretim

Üyesi

4Doktorasını Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış olup. İslam Sanatları Estetiği, şiir ve mimar konularında çalışmalar yapmış olmak
2019/22İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerUluslararası İşletmecilik ve TicaretUluslararası İşletmecilik ve TicaretDr.

Öğretim

Üyesi

Gümrük birliği ve dış ticaret örgütlenmesi konularında çalışmaları olmak
2019/23İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerUluslararası İşletmecilik ve TicaretUluslararası İşletmecilik ve TicaretDr.

Öğretim

Üyesi

4İşletme alanında doktora yapmış olup fınansal varlı, fiyatlama modelleri ve doğrudan yabancı yatırımlar ve benzen konularda çalışmalar yapmış olmak
2019/24İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerSaflık Yönetimi

Bölümü

Saflık YönetimiDr.

Öğretim

Üyesi

4İşletme Anabılım dalında doktora yapmış olup kurumsal yönetim, yönetim kurulu yapısı ve benzeri konularda çalışmalar yapmış olmak
2019/25İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerSağlık Yönetimi

Bölümü

Saflık YönetimiDr,

Öğretim

Üyesi

3Yönetim orgamzasyon alanında doktora yapmış olup örgütlerde insan enerjisi konusunda çalışmaları olmak
2019.26İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerSaflık Yönetimi

Bölümü

Saflık YönetimiDr.

Öğretim

Üyesi

4Saflık harcamaları ve işgücü verimliliği üzerine çalışmaları olmak
2019/27İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerSiyaset Bilimi BölümüSiyaset BilimiDr.

Öğretim

Üyesi

3Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönelimi alanında yapmış olup Türk siyasi hayatı alanında çalışmalar yapmış olmak
2019/28İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerSiyaset Bilimi BölümüSiyaset BilimiDr.

Öğretim

Üyesi

3Sıyası partiler ve parti içi demokrasi konularında çalışmalar yapmış olmak
2019 29iktisadı. İdari ve Sosyal BilimlerDenizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Dr

öğretim

Üyesi

3İngilizce iktisat lisans mezunu olup, işletmelerin kurumsallaşması ve girişimcilik konularında çalışmaları olmak
2019/30İktisadi. İdari ve Sosyal BilimlerDenizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Dr.

Öğretim

Üyesi

3Deniz Ulaştırma İşletme lisans mezunu olup deniz ve liman işletmeciliği konularında çalışmaları olmak
201931İktisadı. İdari ve Sosyal BilimlerDenizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Denizcilik

İşletmeleri

Yönetimi

Dr.

öğretim

Üyesi

3İşletme lisans mezunu olup, insan kaynakları, girişimcilik, yenilik ve marka yönetimi konularında çalışmaları olmak
2019/32İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimlerİletişim

Tasarımı ve Yönetimi

İletişim

Tasarımı ve Yönelimi

Dr.

Öğretim

Üyesi

4Yönetici, liderlik, örgütsel yapı ve örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak
2019/33İktisadı. İdari ve Sosyal Bilimlerİletişim Tasarımı ve Yönetimiİletişim Tasarımı ve YönetimiDr.

Öğretim

Üyesi

4İletişim lisans mezunu olup iletişimin dijitalleşmesi ve uzaktan eğitimde mobil öğrenme teknolojileri konularında çalışmaları olmak
2019/34İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimlerİletişim

Tasarımı ve Yönelimi

İletişim

Tasarımı ve Yönetimi

Dr.

öğretim

Üyesi

3Kitle iletişimi ve değerler konularında çalışmaları olmak
2019/35Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Dr.

öğretim

Üyesi

3Kuantum bilgi işleme konusunda çalışmaları olmak ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak
2019/36Mühendislik

Fakültesi

Yazılını

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Dr.

öğret un Üyesi

5Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak
2019/37Mühendislik

Fakültesi

Yazılım

Mühendisliği

Yazılım

Mühendisliği

Dr.

öğretini

Üyesi

4Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak
2019/38Mühendislik

Fakültesi

Makina

Mühendisliği

Makina

Mühendisliği

Dr.

öğretim

Üyesi

4Lisans ve doktora eğitimi Makine Mühendisliği alanında olup clektrokimyasal işleme yöntemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
2019/39Mühendislik

Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Bıyomedikal

Mühendisliği

Dr

Öğretim

Üyesi

3Bazı kınolın türevi bileşiklerin çözücü ortamlarda non lınear optıc (NLO) özellikleri ve antinnkterıyal akın iteler konusunda çalışmaları olmak
2019/40Mühendislik

Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Dr.

Öğretim

Üyesi

5Doktorasını Biyomedikal alanında yapmış olmak
2019/41Mühendislik

Fakültesi

Bıyomedıkal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Dr.

Öğretim

Üyesi

4Kas hasarlarında kök hücre uygulaması konusunda çalışmaları olup, deney hayvanlan kullanım sertifikası olmak
2019/42Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Dr

öğretini

Üyesi

4Otomotivde kullanılan elektronik kontrol sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi ve robotık konularında çalışmaları olmak
2019/43Mühendislik

Fakültesi

Temel

Bilimler

Temel

Bilimler

Dr.

öğretim

Üyesi

5Doktorasını analitik kimya anabilim dalında yapmış olııp. aminlerin sıvı kromatografisınde potansıyometrık tayinleri konusunda çalışmalar yapmış olmak
2019/44Mühendislik

Fakültesi

Temel

Bilimler

Temel

Bilimler

Dr.

Öğretim

Üyesi

1Matematik alanında en az 15 yıl akademik deneyim sahibi olmak
2019/45Mimarlık ve

Tasarım

Fakültesi

MimarlıkMimarlık

Tarihi

Dr

öğretim

Üyesi

4Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olup, network toplumu ve kent ilişkileri konularında çalışmalar vapınış olmak

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı başvuru dilekçesi, başvuru eserler listesi, özgeçmiş formu, güvenlik soruşturması formu detayları için TIKLAYIN

Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden bizlere iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı (Facebook) takip ederek güncel personel, memur, işçi alımlarını takip edebilir ayrıca kamu ve özel sektör firmalarına nasıl iş başvurusunda bulunacağınızı detayları ile öğrenebilirsiniz.


SAMSUN İŞ İLANLARI BAŞVURU VE ŞARTLARI

İlerleyen günlerde Samsun için yapacağımız kamu kurumları veya özel sektörden yeni iş ilanlarına ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru formları Facebook üzerinden sizler için açtığımız sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yeni ilanları ve başvuru şartlarını hızlı ve yakından takip etmek istiyorsanız buraya tıklayın ve Samsun için Güncel İş İlanları sayfamızı takip edin. Merak ettiğiniz tüm soruları Facebook sayfamızdan sorabilirsiniz.

DİĞER ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

ElemanUzman.com, öğretim üyesi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle elemanuzman.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. ElemanUzman.com'dan yapılan öğretim üyesi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

E-posta adresinizi yazın :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir