Ana Sayfa Akademik İlanlar Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi, 91 Sağlık Personeli Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi, 91 Sağlık Personeli Alımı

300
Yüzüncü Yıl Üniversitesi işe alım

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. Yyü Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi Alımı ve 91 Sözleşmeli Personel alımı için ilanında gördüğünüz gibi toplam 154 işçi / personel alımı yapılacaktır. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından yapılacak ve tüm ilan başvuruları İŞKUR üzerinden alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi Alımı Kadroları ve Başvuru Yöntemi

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 13/07/2022 – 17/07/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

yüzüncü yıl üniversitesi personel alımı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Alımı Tablosu

63 Sürekli İşçi Alımı için Kadro ve Pozisyonlar

 • Sürekli İşçi (Koruma ve Güvenlik Hizmetleri)
 • Sürekli İşçi (Temizlik Hizmetleri)
 • Sürekli İşçi (Bakım ve Onarım Hizmetleri) (Makine bakım-onarım işleri)
 • Sürekli İşçi (Bakım ve Onarım Hizmetleri) (Elektrikçi)
 • Sürekli İşçi (Bakım ve Onarım Hizmetleri) (Sıhhi Tesisat işleri)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi işe alım 2021
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Alım İlanları 2022

Yyü üniversitesi 91 Sözleşmeli Personel Alımı Kadroları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 işçi alımı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 91 Sözleşmeli Alım Tablosu

Yyü 91 Sözleşmeli Personel Kadroları

YYü Sözleşmeli olarak işe alınacak personel alımı kadroları için aşağıdaki listeyi kontrol edebilirsiniz.

 • Ebe
 • Hemşire
 • Sağlık Teknikeri
 • Diğer Sağlık Personeli
 • Röntgen Teknisyeni
 • Psikolog
 • Büro Personeli
 • Destek Personeli

Başvuru özel şartları

1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

6- 17.07.2022 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

Yyü Personel ve İşçi alımı için bu  https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/07/20210713-4-17.pdf adresten tüm detayları inceleyebilirsiniz.

Yyü İşe Alımları Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?

 • Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Ordu Üniversitesi En Az Lise Mezunu 7 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak 2022

Ordu Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu. Ordu Üniversitesi bünyesinde istihdam…