Ana Sayfa Şehirler Şırnak Şırnak Valiliği Bekçi Alımı Yapacağını Açıkladı

Şırnak Valiliği Bekçi Alımı Yapacağını Açıkladı

98
Bekçi

Şırnak Valiliği yayınlamış olduğu ilan ile bekçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Şırnak Valiliği bekçi alımı ilanına başvuru yapabilmek için adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve askerlik görevini yapmış olmaları gerekmektedir.  Adaylar ilana 6 Ocak 2017 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Şırnak Valiliği Bekçi Alım İlanı 2017

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Şırnak ili, mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. İl merkez ilçesi sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları Valilikçe onaylanan ekli takvime göre il merkezi ve ilçelerde yapılacaktır. Adaylardan aranacak şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

Adaylara Valilik ve Kaymakamlıkların İnternet adresinden yapılacak tüm duyurular tebligat niteliğinde olup, bu sebeple personel alımı süresince belirtilen resmi İnternet adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

Şırnak Valiliği Bekçi Alımı Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • İlkokulu bitirmiş olmak
 • Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak
 • Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak
 • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak

Şırnak Valiliği Bekçi Alımı Başvurusu 2017

Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Valilik ve Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar. Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağı, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacakları yer alır. Dilekçe Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığı araştırıldıktan ve tamamlandıktan sonra belgeler o yer İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.

Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye Valilik ve Kaymakamlıklarca isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilir. Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;

 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 • Askerlik durum beyanı,
 • 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
 • Adli sicil beyanı,
 • Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyan.

Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar başvuru süresi içerisinde Başvuru Formunda
aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Şırnak Valiliği Bekçi Alımı Başvuru Formu İçin TIKLAYIN

2 Comments

 1. gülhan

  4 Ocak 2017 at 17:42

  polis asistanı olmak istiyorum ama ne yardım eden var nede msj cvp veren var bayanim benden bekçi olurmu bilmiyorum ama devlete bağlı olsun yeter bana

  Reply

 2. osman SAKICI

  31 Ocak 2017 at 00:11

  ben şırnakta yaşayan maddi durumu kötü olan bir t.c vatandaşıyım bekçi alımı için başvurumu yaptım ama bir netice alamadım bende devletime bağlı bir işte çalışmak istiyorum ama yardım edenim yok tek gayem yetkili amirlerimin sesimi duyması saygılarımla

  Reply

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Uludere Belediyesi Memur Alım İlanı

Şırnak il sınırları içerisinde yer alan Uludere Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 657 sayıl…