Ana Sayfa Akademik İlanlar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

192
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve bağlı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik ile 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını doçentler ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • 1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren
 • dilekçe
 • 2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşacak şekilde doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya
 • 3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçentlik belgesi (onaylı)
 • 4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*
 • 5. 2 adet fotoğraf
 • 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
 • 8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

Akademik Personel Alımı için gerekli diğer hususlar;

 • 1- Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
 • 2- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
 • 3- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
 • 4- İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 • 5- Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
 • 6- Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • 7- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı karan gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz. Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Adres Bilgisi: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı Ulus – ANKARA Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Birim Unvan Adet Der. Açıklama
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı Doçent 1 1 Aile ve Hanehalkı Demografisi, Yaşlanma Demografisi, Nüfus ve Sağlık Araştırmaları, Nüfus Projeksiyonları, Nüfus Politikaları, Uluslararası Göç ve İç Göç konularında akademik çalışmaları olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 5 Türk Dili ve Edebiyatı (Halk Edebiyatı) alanında doktora yapmış ve Müzecilik ve Açık Hava Müzeciliği konularında akademik çalışmaları olmak.
Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi Anabilim Dalı Doktor

Öğretim

Üyesi

1 5 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda Doğu Vilayetleri ve Balkanlar, Osmanlı’da Yurtluk ve Ocaklık Yönetim Yapıları konularında akademik çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Doktor

Öğretim

Üyesi

1 5 Ceza Hukukunda Teşebbüsün Cezalandırılabilirliği, Suça Teşebbüs ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Ceza Hukukunda Rıza konularında akademik çalışmaları olmak.
Kamu Hukuku Bölümü Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktor

Öğretim

Üyesi

1 5 Demokratik T oplum Düzeninin Gerekleri konularında akademik çalışmaları olmak.
Dini İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam T arihi Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 5 Son Dönem Osmanlı Eğitim Sistemi, Sözlü Tarih ve Ulema-Islahat İlişkisi konularında akademik çalışmaları olmak.
Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1 5 Hanbeli-Selefi Gelenek konularında akademik çalışmaları olmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi, 91 Sağlık Personeli Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…