Ana Sayfa Şehirler Ankara Ankara Üniversitesi Avukat Alımı Yapacağını Açıkladı

Ankara Üniversitesi Avukat Alımı Yapacağını Açıkladı

119
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

Ankara Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile avukat alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İlan kapsamında 2 avukat istihdam edilecektir. Adaylar ilana 6 Ocak 2017 mesai bitimine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

Ankara Üniversitesi Avukat Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek öğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre (2) adet avukat alımı yapılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Başvuru Formu (http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
  • Üç adet vesikalık fotoğraf
  • KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı
  • Özgeçmiş
  • Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

Bu belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca da onaylanabilir.

Posta ile yapılan başvurularda, başvuruların son başvuru tarihine kadar kuruma ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile yapılacak başvurularda evrakın resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler
Avukat 6 2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

– 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

– Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

– Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Sınav Başvuru Yeri ve Tarihleri Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şubesi Tandoğan/ANKARA 22.12.2016 -06.01.2017 (mesai bitimi)
Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 08.02.2017 saat 10.00
Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 01.03.2017 saat 10.00

Ankara Üniversitesi Avukat Alımı Başvurusu 2017

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından tespit edilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://personeldb.ankara.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz İnternet sayfasında http://personeldb.ankara.edu.tr duyurulacaktır.

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Ankara Üniversitesi avukat alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

MİT Güncel İş İlanları ve İş Başvurusu Formu

Milli İstihbarat Teşkilatı yada herkes tarafından bilinen kısa adıyla MİT, Türkiye Cumhuri…