Ana Sayfa Şehirler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

83
Bülent Ecevit Üniversitesi

Zonguldak ilimizde yer alan Bülent Ecevit Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacaklarını açıkladılar. Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında toplam 5 hemşire alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilgili ilana 5 Eylül 2016 ile 19 Eylül 2016 tarihleri arasında iş başvurusu yapabileceklerdir. İlgili ilana dair iş başvuru şartları, iş başvuru formu ve diğer ilan bilgilerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel (hemşire) alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın) Hemşire alınacaktır.

4 hemşire kadrosu için adaylardan hemşirelik, sağlık memurluğu veya hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans programından mezun olma, geriye kalan 1 kadro için de ortaöğretim kurumlarının hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu alanı, ebelik, hemşirelik dalının hemşirelik, ebelik sağlık memurluğu alanı dallarından birisinden mezun olma şartı aranmaktadır.

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),
 • Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanı bulunmak, Lisans Mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanı bulunmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,
 • Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. isteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Dilekçe Örneği, Sağlık beyanı, Askerlik beyanı, Adli Sicil Kaydı beyanı, İş Talep Formu (Personel Daire Başkanlığı tarafından temin edilecektir.)
 • Özgeçmiş.
 • Mezuniyet belgesi’nin aslı veya noter onaylı fotokopisi.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
 • Kimlik Fotokopisi.
 • Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu, lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, en geç 5 iş günü içinde http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan edilen hemşire kadrolarına başvuru yetersiz olduğu takdirde diğer adaylar arasından üst öğrenimi bitirmiş olanlar öncelikli olmak kaydıyla sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıda yazılı belgelerle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı bilgi için : Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez/Zonguldak, Tel: (0 372) 257 40 10 (Dahili:1395-1207-1164), Fax: (0 372) 257 30 32

Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına dair detaylı bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Zonguldak Kilimli Belediyesi 50 İşçi Alacak

Zonguldak ilimizde yer almakta olan Kilimli Belediyesi yayınladığı ilan kapsamında daimi i…