Ana Sayfa Şehirler Diyarbakır Diyarbakır Belediyesi 387 Memur Alımı İlanı

Diyarbakır Belediyesi 387 Memur Alımı İlanı

309
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ilan kapsamında memur alımı yapacağını açıkladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilan kapsamında 387 memur alımı gerçekleştirecektir. Belediye ilan kapsamında zabıta memuru alımı, itfaiye eri alımı, memur alımı, bilet satış memuru alımı, çocuk eğitimcisi alımı, eğitmen alımı, fotoğrafçı alımı, kameraman alımı, muhasebeci alımı, şoför alımı, tercüman alımı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı, ambar memuru alımı, çocuk rehberi ve gözetimcisi alımı, evlendirme memuru alımı, gişe memuru alımı, tahsildar alımı, avukat alımı, imam alımı, veznedar alımı, hemşire alımı, psikolog alımı, veteriner hekim alımı, topograf alımı, laborant alımı, istatistikçi alımı, arkeolog alımı, mimar alımı, mühendis alımı, peyzaj mimarı alımı, ölçü ve ayar memuru alımı, programcı alımı, sosyolog alımı, tekniker, aşçı, bahçıvan alımı, gassal alımı, hayvan kesicisi alımı yapacaktır. Adaylar ilana 6 Mart 2019 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranılan başvuru şartları ve müracaat detayları yazımızın devamında yer almaktadır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel Memur Alımı İlanı 2019

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)

2 – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48′ inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

İtfaiye eri, zabıta memuru, belediye trafik memuru ve şoför kadrolarına atanacaklar için ihtiyaca göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

SIRA NO SINIFI UNVANI DERECESİ ALINACAK SAYI CİNSİYET KPSS PUAN TÜRÜ KPSS PUANI NİTELİK VE ŞARTLAR
1 GİH Zabıta Memuru 10-11 26 KADIN/ERKEK P94 60 Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
2 GİH Zabıta Memuru 7-8-9 21 KADIN/ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
3 GİH Zabıta Memuru 6 23 KADIN/ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
4 GİH Belediye TrafikMemuru 11 9 KADIN/ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
5 GİH Belediye TrafikMemuru 10 6 KADIN/ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6 GİH İtfaiye Eri 10-11 66 ERKEK P94 60 Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
7 GİH İtfaiye Eri 8-9 18 ERKEK P93 60 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
8 GİH İtfaiye Eri 7 16 ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
9 GİH Memur 10 10 KADIN/ERKEK P94 60 Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak
10 GİH Memur 7-8-9 49 KADIN/ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak
11 GİH Memur 6 20 KADIN/ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak
12 GİH Bilet SatışMemuru 9 1 KADIN/ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak
13 GİH Çocuk Eğitimcisi 7 1 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans programının çocuk gelişimi bölümü mezunu olmak
14 GİH Çocuk Eğitimcisi 6 3 KADIN/ERKEK P3 60 ,Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak
15 GİH Eğitmen 6-7 4 KADIN/ERKEK P3 60 Eğitim Fakültelerinin Lisans Programından mezun olmak veya diğer fakültelerden mezun olanlar için Pedagojik Formasyon eğitimi almış olmak.
16 GİH Fotoğrafçı 7 3 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans fotoğrafçılık ve kameramanlık programından mezun olmak
17 GİH Kameraman 7 3 ERKEK P93 60 Önlisans fotoğrafçılık ve kameramanlık programından mezun olmak
18 GİH Muhasebeci 6 1 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe bölümlerinden biri veya Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olmak.
19 GİH Şoför 8 2 ERKEK P93 60 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahibi olmak
20 GİH Tercüman 7 2 KADIN/ERKEK P3 60 Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak. Son beş yıl içerisinde yapılmış olan YDS İngilizce sınavından en az B2 düzeyinde puan almış olmak
21 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 1 KADIN/ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
22 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 2 KADIN/ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
23 GİH Bilgisayar İşletmeni 9 2 KADIN/ERKEK P93 60 Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak.
24 GİH Bilgisayar İşletmeni 7-8 3 KADIN/ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
25 GİH Ambar Memuru 7 1 KADIN/ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
26 GİH Ambar Memuru 6 1 KADIN/ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak
27 GİH Çocuk Eğiticisi 10 2 KADIN/ERKEK P94 60 Ortaöğretim programının çocuk gelişimi bölümü mezunu olmak
28 GİH Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi 8 2 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans programının çocuk gelişimi bölümü mezunu olmak
19 GİH EvlendirmeMemuru 7 1 KADIN/ERKEK P93 60 Adalet Meslek Yüksekokulu programından mezun olmak
30 GİH EvlendirmeMemuru 6 1 KADIN/ERKEK P3 60 Hukuk, Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak
31 GİH Gişe Memuru 8-9 2 KADIN/ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans program mezunu olmak
32 GİH Tahsildar 10-11 2 KADIN/ERKEK P93 60 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans programı mezunu olmak
33 GİH Tahsildar 7-9 4 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe) bölümleri mezunu olmak
34 GİH Veznedar 6 1 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilgiler Fakültesinin (İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe) bölümlerinden birinden mezun olmak
35 AH Avukat 6-7-9 4 KADIN/ERKEK P3 60 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Avukatlık Ruhsatını almış olmak
36 DHS İmam 8 1 ERKEK P3 60 İlahiyat Lisans programı mezunu olmak
37 SH Hemşire 7-9 2 KADIN/ERKEK P3 60 Fakültelerin 4 yıllık Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programından mezun olmak
38 SH Laborant 8 1 KADIN/ERKEK P93 60 Sağlık Meslek Yüksekokullarına bağlı olarak eğitim veren iki yıllık Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından veya Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programından mezun olmak
39 SH Psikolog 5 1 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin 4 yıllık PsikolojiBölümünden mezun olmak
40 SH Veteriner Hekim 5 1 KADIN/ERKEK P3 60 Veterinerlik lisans programından mezun olmak
41 TH Topograf 7-9 2 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans programının harita ve kadastro bölümünden mezun olmak
42 TH Laborant 6 2 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin Kimya bölümünden mezun olmak
43 TH İstatistikçi 6 1 KADIN/ERKEK P3 60 Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya ekonometri bölümü mezunu olmak
44 TH Arkeolog 7 1 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Arkeoloji Bölümlerinden mezun olmak
45 TH Mimar 5-6 6 KADIN/ERKEK P3 60 Fakültelerin 4 yıllık Mimarlık programından mezun olmak
46 TH Mühendis 8 3 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin İnşaat veya Harita Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
47 TH Mühendis 7 3 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin Bilgisayar MühendisliğiBölümü mezunu olmak
48 TH Mühendis 6 1 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
49 TH Mühendis 6 2 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
50 TH Mühendis 5 2 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
51 TH Mühendis 5 2 KADIN/ERKEK P3 60 Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
52 TH Ölçü ve AyarMemuru 6 2 KADIN/ERKEK P3 60 Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak
53 TH Peyzaj Mimarı 5-6 4 KADIN/ERKEK P3 60 Fakültelerin 4 yıllık Peyzaj Mimarı programından mezun olmak
54 TH Programcı 8 1 KADIN/ERKEK P93 60 Bilgisayar programcılığı eğitimi veren Yüksekokul mezunu olmak
55 TH Sosyolog 5-6 2 KADIN/ERKEK P3 60 Fakültelerin 4 yıllık Sosyoloji programından mezun olmak
56 TH Şehir Plancısı 6-7 3 KADIN/ERKEK P3 60 Fakültelerin 4 yıllık Şehir ve Bölge Planlama programından mezun olmak
57 TH Tekniker 9 1 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans Programının Makine Bölümü mezunu olmak.
58 TH Tekniker 7 2 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans Programının Harita veya İnşaat Bölümü mezunu olmak.
59 TH Tekniker 7 2 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans Programının Bilgisayar Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.
60 TH Tekniker 6 3 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans Programının Su ürünleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi veya Gıda Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.
61 TH Tekniker 6 2 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans Programının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi Bölümü mezunu olmak
62 TH Teknisyen 9 4 KADIN/ERKEK P94 60 Meslek Liselerinin Elektrik, Makine, Sıhhi Tesisat veya Metal işleri Bölümü mezunu olmak
63 YHS AŞÇ1 8 2 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans programlarının aşçılık bölümünden mezun olmak
64 YHS Bahçıvan 8 2 KADIN/ERKEK P93 60 Tarım Makineleri Önlisans Programından mezun olmak
65 YHS Dağıtıcı 8 2 KADIN/ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans Programından mezun olmak
66 YHS Hizmetli 12 1 KADIN/ERKEK P94 60 Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak
67 YHS Çocuk Bakıcısı 7-8 3 KADIN/ERKEK P93 60 Önlisans programının çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olmak
68 YHS Gassal 8 2 KADIN/ERKEK P93 60 İlahiyat Önlisans programı mezunu olmak
69 YHS Hayvan Kesicisi 8 1 ERKEK P93 60 Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programından birinden mezun olmak
70 YHS TemizlikHizmetlisi 8-9 4 KADIN/ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans Programından mezun olmak

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da www.diyarbakir.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
 • 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
 • Erkek adayların askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • İstenilen kadrolar için M.E.B.’ den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,
 • İstenilen kadrolar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
 • İstenilen kadro için son beş yıl içerisinde YDS İngilizce sınavından en az (B2) seviyesinde puan almış olduğuna dair sonuç belgesi,
 • İstenilen kadrolar için Avukatlık ruhsatı fotokopisi,
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20/02/2019 gününden 06/03/2019 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar (saat 09:00-17:00 arasında) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Kongre Merkezi Hizmet Binasına (Yenişehir İstasyon Caddesi no:65) teslim etmeleri gerekmektedir. İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır. Diğer memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanı

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 7-10/03/2019 tarihleri arasında belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesine” www.diyarbakir.bel.tr adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri Zamanı ve Konuları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kültür kongre merkezi hizmet binasında (yenişehir istasyon caddesi no:65) sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır. -Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Sınav Değerlendirme ve Sonuçlara İtiraz

Zabıta memuru ve diğer memur unvanları sınavında değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Diyarbakır ilimizden Diğer Güncel İş İlanlarına Ulaşmak için TIKLAYIN!

Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden bizlere iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı (Facebook) takip ederek güncel personel, memur, işçi alımlarını takip edebilir ayrıca kamu ve özel sektör firmalarına nasıl iş başvurusunda bulunacağınızı detayları ile öğrenebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…