Ana Sayfa Akademik İlanlar Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi, yayınlamış olduğu ilanda, Öğretim Elemanları alımı yapacağını bildirdi. Başvuru şartları, tarihleri, başvuru formu gibi bilgilere haberimizin devamından erişim sağlayabilirsiniz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi, 20 Temmuz 1982`de “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname” ile kurulmuştur. Üniversite, Enstitüler, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar ve araştırma merkezleri ile eğitim hayatını sürdürmektedir. İzmir Alsancak’ta bulunan Üniversite Rektörlüğü Öğretim Elemanı Alımı yapacağına dair ilan yayımladı. İlanda, Profesör ve Doçent kadroları için bulunan ihtiyaçlar, ayrıntıları ile yer almaktadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik

Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte,bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı ilanı hakkında sorularınızı, yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

BİRİM/ANABİLİM DALI/ PROGRAMUNVANADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sosyal Bilgiler EğitimiProfesör1Beşeri Coğrafya alanında doçentliğini almış olmak.Tersine göç, eko-turizm, arazi kullanımı ve coğrafya eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
Fizik EğitimiProfesör1Fizik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Fizikte kavramsal değişim metinleri ve vektör analizinde operatörler üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Programları ve ÖğretimDoçent1Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında doçentliğini almış olmak.Aktif öğrenme ve başarı/başarısızlık yüklemeleri konularında çalışmaları olmak.
İngiliz Dili Eğitimi (*)Doçent1İngiliz Dili Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Öğretmen yetiştirmede kültürlerarasılık ve öğretmen araştırması konularında çalışmaları olmak.
Tarih EğitimiDoçent1Yakınçağ Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet Dönemleri eğitim politikalarıyla ilgili çalışmaları olmak.
Sosyal Bilgiler EğitimiDoçent1Temel Eğitim (Sosyal Bilgiler Eğitimi ) alanında doçentliğini almış olmak. Mesleki kimlik gelişimi ve çocukların tarihsel düşünmeleri ile ilgili çalışmaları olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Genel DilbilimiProfesör1Metindilbilim, göstergebilim ve Türkçe eğitimi alanında çalışmaları olmak.
-2
FEN FAKÜLTESİ
Matematiksel FizikProfesör1Elektron yoğunluğunun topolojik incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Organik KimyaProfesör1Kimya alanında doçentliğini almış olmak. Y-şekilli imidazoller ve oksazol-5-onlar ile çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik (*)Doçent1Polinom olmayan B-spline eğrileri ve interpolasyon probleminin genelleştirmesi ile ilgili çalışmaları olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Psikiyatri HemşireliğiProfesör1Hemşirelik alanında doçentliğini almış olmak.Kronik ruhsal hastalar, aileleri ve psikososyal müdahaleler konusunda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Maliye TeorisiProfesör1Maliye tarihi konularında çalışmaları olmak.
Bütçe ve Mali PlanlamaProfesör1Maliye alanında doçentliğini almış olmak. Performans esaslı bütçeleme, bütçe politikası ve bütçeleme türleri konularında çalışmaları olmak.
Muhasebe ve FinansmanProfesör1Finans alanında doçentliğini almış olmak.Sahiplik yoğunlaşması ile finansal performans ilişkisi, ülke riskinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi konularında çalışmaları olmak.
Yönetim Bilişim SistemleriProfesör1Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliğini almış olmak.Üretim ve Sistem Yönetimi, Karar Destek Sistemi, Veri Zarflama Analizi konularında çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe TarihiProfesör1Ağırlıkla ortaçağ felsefesi olmak üzere felsefe tarihinin simaları ve sorunları üzerinde çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
Turizm ve Otel Yönetimi (*)Doçent1Turizm alanında doçentliğini almış olmak.Turizm işletmelerinde yönetim ve organizasyon ve örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak.
Ticaret Hukuku (*)Doçent1İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doçentliğini almış olmak. İş Hukuku,Kadın Çalışmaları ve Avrupa Birliği Hukuku konularında çalışmaları olmak.
-3
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞehircilikDoçent1Ekolojik planlama, bölgeleme, ötekiler (yaşlılar, kadın dostu kent, LGBTT bireyler) konularında çalışmaları olmak.
Yapı BilgisiDoçent1Endüstriyel ahşap malzemeli yapım, mimari akustik ve yapı kabuğu alanlarında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre TeknolojisiProfesör1Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.Yeraltı suyu alanında ve su kalitesi modelleme konusunda çalışmaları olmak.
Makina Teorisi ve DinamiğiProfesör1Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.Titreşim,Dinamik Stabilite ve Titreşim analizi ile hata tespiti konularında çalışmaları olmak.
Yer FiziğiProfesör1Elastik kalınlık, Parametre tayin yöntemleri, GPS konularının tamamında çalışmaları olmak.
HidrolikDoçent1Kıyı mühendisliği alanında yapı-deniz-zemin etkileşimi konusunda çalışmaları olmak.
Tekstil TeknolojisiDoçent1Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. İplik teknolojisi, iplik düzgünsüzlüğü ve tüylülüğü ile kumaş dökümlülüğü konularında çalışmaları olmak.
Tekstil TeknolojisiDoçent1Konfeksiyon Teknolojisi, Akıllı Giysi Tasarımları ve Fonksiyonel Tekstiller konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Anesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak,Ultrason eşliğinde rejyonel anestezi uygulamaları ve zor havayolu yönetimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Çocuk CerrahisiDoçent1Tek Port Laparoskopik Cerrahi, Pektus Ekskavatum Onarımı, Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Tedavisi konularında çalışmaları olmak.
-4
BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU
İş Makineleri Operatörlüğü ProgramıDoçent1Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.Kazıcı-Yükleyici ve Kırıcı makinaların verimi üzerine çalışmaları olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
Muskuloskeletal FizyoterapiDoçent1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak.Homosistein ve fizyoterapide ultrasonografinin kullanımı konularında çalışmaları olmak.
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU
Maden Teknolojisi ProgramıProfesör1Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Aglomerasyon ve Endüstriyel Hammaddelerin Zenginleştirilmesi konularında çalışmaları olmak.
Geoteknik ProgramıDoçent1Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.Doğal yapı taşları ve agrega konularında çalışmaları olmak.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Doçent1Balkan Savaşları ve Osmanlı-Yunan ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.
Doçent1Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihçileri üzerine çalışmaları olmak.

DİĞER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

ElemanUzman.com, dokuz eylül üniversitesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle elemanuzman.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. ElemanUzman.com'dan yapılan dokuz eylül üniversitesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

E-posta adresinizi yazın :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir