Ana Sayfa Akademik İlanlar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , yayınlamış olduğu ilanda, Doçent, ve Yardımcı Doçent alımı yapacağını bildirdi. Başvuru şartları, başvuru formu, tarihleri, kadro sayısı gibi bilgilere haberimizin devamından erişim sağlayabilirsiniz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, devlete bağlı olan üniversiteler arasında yer almaktadır. İsminden de anlaşılacağı gibi Ankara ilinde yer almaktadır. Üniversite bünyesinde, fakülte, yüksekokul, enstitü ve konservatuvar bulunmaktadır. Eğitime birimleriyle devam etmektedir. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada Öğretim Üyesi Alımı İlanı yayınlanmıştır. İlan ayrıntıları;

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen ” Tıbbi Farmakoloji ve Fizyoloji ” kadroları hariç diğer kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

(***) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki ” Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

BirimiBölümüAnabilim Dalı ve AlanıUnvanıDerecesiAdetAçıklama
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör11Meme ve Troid Hastalıkları konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör11Alt ekstremite kırıklarında yürüme analizi ve omuz-dirsek cerrahisi konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör11Keratokonus ve kornea biyomekaniği konularında çalışmaları ve tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıProfesör11Çocuklarda kubbe damak ve seröz otit ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi FarmakolojiProfesör11Otofaji konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör11Gastroenteroloji uzmanı olmak. Kronik karaciğer hastalığında demir metabolizması ve Gilbert sendromu ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Yenidoğan yandal uzmanı olmak, prematüre retinopatisi lazer fotokoagülasyon tedavisinde sedoanaljezi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Yenidoğan yandal uzmanı olmak, prematüre retinopatisi konusunda epidemiyolojik çalışmaları olmak ve perinatal merkezlerin planlaması konusunda deneyimi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör11Çocuk Kardiyoloji yandal uzmanı olmak, çocuklarda hipoksik hasar, kardiyak trombüs ve romatizmal ateş tedavisinde güncel yaklaşımlar konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent11Çocuk Göğüs Hastalıkları yandal uzmanı olmak. Çocukluk çağı tüberkülozu, interstisiyel akciğer hastalıkları ve kistik fibrozis konularında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıYardımcı Doçent11Yenidoğan yandal uzmanı olmak. Prematüre anemisi ve yenidoğanda kemik ultrasonu kullanımı konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıYardımcı Doçent21Halk Sağlığı uzmanı olmak. Sağlık ekonomisi alanında bilgisi, hastane enfeksiyonlarının maliyeti ve kontrol önlemlerinin etkisi konusunda çalışması olmak. SCI/SCI-Expanded dergilerde yayınları bulunmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent11Girişimsel MR, MR güvenliği ve BOS hastalıkları konularında araştırma ve yayınlara sahip olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFizyolojiDoçent11Deneysel obezite konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiYardımcı Doçent11Glokomda ultrason elastografi konusunda çalışma yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiGıda MühendisliğiProfesör11Antosiyanin analizi üzerine kondense tanen ve polimerik rengin etkisi konusunda araştırma yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik – Elektronik MühendisliğiKontrol ve Kumanda SistemleriProfesör11Doğrusal olmayan sistemlerin analizi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiProfesör11Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Güneş enerjisiyle sulama sistemlerinin sayısal/deneysel incelenmesi ve karmaşık akışkanlıkların dinamiği konularında ulusal / uluslararası düzeyde eserlere sahip olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıYardımcı Doçent31Lisans, Yüksek Lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği bölümünde almış olmak. Seyrek matriks hesaplamaları ve çok çekirdekli dağıtık sistemler için direkt ve yinelemeli çözücüler konularında çalışmış olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkŞehir ve Bölge PlanlamaYardımcı Doçent21Lisans, Master ve Doktora eğitimlerini Şehir ve Bölge Planlama alanında tamamlamış olmak. Sanayi ve Lojistik Kümelenmeleri ile Lojistik merkezleri üzerine eserleri olmak.
İşletme FakültesiBankacılık ve FinansİstatistikDoçent11Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Banka İflaslarının Analizi ve Tahmini, Kredi Riskinin hesaplanması konularında çalışmalar yapmış olmak.
İşletme FakültesiİşletmeÜretim YönetimiDoçent21Yenilik, İnovasyon ve teknoloji Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSosyolojiUygulamalı SosyolojiDoçent21Doktora ve Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olup; küreselleşme ve din, tüketim kültürü, yoksulluk ve Türk modernleşmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiFelsefeFelsefe TarihiProfesör11Çağdaş Türk Düşüncesi, Türkiye’de Felsefe, Bergson ve Türkiye’de Bergsonculuk alanlarında çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiDoğu Dilleri ve EdebiyatlarıMütercim TercümanlıkProfesör11Arapça mütercim tercümanlık alanında çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıProfesör1116.yüzyıl eski Türk Edebiyatı, nazım şekilleri ve Ankara’yla ilgili yayınları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiProfesör11Zirkonyum implant ve üst yapılarının sonlu elemanlar stres analizi (FEA) ile değerlendirilmesi ve Digital renk tespit sistemlerinin kıyaslanmasıyla ilgili çalışması olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiDoçent21Mine matriks proteini kullanarak çoklu diş eti çekilmelerinin tedavisi ve çekim soketlerinin korunması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin Bilimleri (Din Sosyolojisi)Doçent11Kadın dindarlığı Din değiştirme alanlarında çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıTürk İslam Edebiyatı ve İslam SanatlarıYardımcı Doçent31Türk İslam Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Kerbela olayı ile ilgili metin çalışmaları yapmış olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuDoçent11Şirketler Topluluğu konusunda çalışmaları olmak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yayınlanan çok sayıda öğretim görevlisi alımı ilanı hakkında detaylı bilgilere yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

ElemanUzman.com, ankara yıldırım beyazıt üniversitesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle elemanuzman.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. ElemanUzman.com'dan yapılan ankara yıldırım beyazıt üniversitesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

E-posta adresinizi yazın :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir