Ana Sayfa Şehirler Giresun Eynesil Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Eynesil Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

101
Mühendis

Giresun ilimizde yer alan Eynesil Belediyesi yayınladığı ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Eynesil Belediyesi sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında mühendis alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 30 Ocak 2017 günü saat 16:00’a kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Eynesil Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda; sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,
 • Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa verme, suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Giresun İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Mesleğinde deneyimli olmak,
 • Adayların en az 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümü fakültelerinden birini bitirmiş olmak
SINIF UNVAN ADEDİ EĞİTİM DURUMU
T.H Mühendis 1 Lisans Mezunu

Eynesil Belediyesi İş Başvurusu 2017

Başvurular 30/01/2017 günü saat 16.00′ a kadar Eynesil Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler. Başvuru sırasında istenilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi
 • Sağlık raporu
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Yerleşim yeri belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 01/02/2017 Saat: 14:00 Yer: Eynesil Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tirebolu Belediyesi İşçi Alımı Gerçekleştireceğini Açıkladı

Giresun ilimizde bulunan Tirebolu Belediyesi yayınlamış olduğu ilan ile işçi alımı gerçekl…