Ana Sayfa Meslekler Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

2,501
Gümrük müşaviri

Ülkemizde kanunla kurulmuş olan gümrük müşavirliği, dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılara müşavirlik hizmeti veren bir meslek dalıdır. Ülkemizde 1909 yılından bu yana icra edilmektedir. Gümrük müşavirleri dış ticaret ve gümrük işlemleri ile ilgili olarak yazılı görüş verebilir, hakemlik, bilirkişilik ve benzeri işleri yapabilirler. Bir önceki yazımızda gümrük müşavirliği mesleğini detaylı olarak tanıttık. İlgili yazıya ulaşmak için hemen TIKLAYIN. Bu yazımızda gümrük müşaviri nasıl olunur, kimler gümrük müşaviri olabilir, gümrük müşaviri olmak için gereken şartlar nelerdir detaylı olarak anlatacağız.

Kimler Gümrük Müşaviri Olabilir?

Gümrük müşaviri olmak için 2 senelik dış ticaret bölümü veya 4 senelik iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler veya hukuk bölümlerinin birisinden mezun olmanız gerekmektedir. 2 senelik dış ticaret ön lisans bölümü mezunu olanlar gümrük müşaviri olamazlar, sadece müşavir yardımcısı olarak B karnesi alabilirler. 2 senelik dış ticaret ön lisans bölümünden mezun olanlar, daha sonra gümrük müşaviri olmak istiyorlarsa, yasada kabul edilmiş olan 4 senelik lisans bölümlerinin bir tanesi tamamlamak zorundadırlar.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük müşaviri olmak istiyorum, nasıl olabilirim?” diyen kişiler öncelikle yukarıda saymış olduğumuz bölümlerin birisinden mezun olmaları gerekmektedir. Daha sonra gümrük müşaviri olmak isteyenler, öncelikle bir gümrük müşavirliği şirketinde veya kendi gümrükleme bölümü bulunan herhangi bir lojistik veya dış ticaret firmasının gümrük bölümünden gümrük müşaviri yanında “stajyer gümrük müşaviri” olarak staja başlamalıdır ve bu staj süresi boyunca da sigortalı olmalıdır. Staj süresi yasada belirtildiği üzere 1 senedir.

Bir senelik staj süresini tamamlayan adaylar daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açılacak olan sınava katılmak zorundadırlar. Bu sınavdan en az 60 puan alanlar B karnesi almaya hak kazanırlar ve gümrük müşavir yardımcısı unvanını alarak çalışmaya başlayabilirler. B karneli gümrük müşavir yardımcısı 2 sene bu görevi yürüttükten sonra yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açılacak olan A karnesi almak için sınava girmek durumundadır. Bu sınavdan da en az 70 puan alan adaylar A karnesi alarak gümrük müşaviri olabilmektedirler. Yasada staj yeri için bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak staj süresince sigortanın yatırılması zorunlu kılınmıştır.

Gümrük Müşavir Yardımcısı Olma Şartları Nelerdir?

Nasıl gümrük müşaviri olunur?” yazımızda detaylıca anlattık. Gümrük müşavir yardımcısı olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar vardır. Bu şartlar maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
 • Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
 • Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
 • Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Birliği konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,
 • Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl çalışmış olmak,
 • Yapılan gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olmak

Gümrük Müşaviri Olma Şartları Nelerdir?

 • Gümrük Müşavir Yardımcısı olma şartlarının 1 inci fıkrasının (f) bendinin (ii) alt bendi hariç olmak üzere, aynı fıkrada belirtilen koşulları taşıyan ve iki yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yaparak, gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olan kişiler, gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanır.
 • Gümrük idaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar Gümrük Müşavir Yardımcısı olma şartlarının 1 inci fıkrasında belirtilen koşulları taşımaları halinde, staj koşuluna tabi tutulmaksızın gümrük müşavirliği sınavına girebilirler. Bu kişilere, talep halinde sınav ve staj koşulu aranmaksızın Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi verilir.
 • Gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az on yıl çalışmış olanlardan, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar, Gümrük Müşavir Yardımcısı olma şartlarının 1 inci fıkrasında belirtilen koşulları taşımaları halinde, sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanırlar.
 • 1 inci ve 2 nci fıkralarda belirtilen koşulları yerine getirenlere, gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Müsteşarlıkça Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi verilir. Gümrük müşavirleri ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler

Gümrük müşaviri ve yardımcısı nasıl olunur

Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları her yıl düzenlenen bir sınav türü değildir. Bu sebep ile staj yapan meslek erbaplarını zora sokmaktadır. Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavına uygun şartları taşıyan her kişi düzenlenecek olan sınavlara en fazla 3 defa girebilir. Bu yazımızda gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı nasıl olunur detaylı olarak ele aldık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca gümrük müşavirlerinin ne kadar para kazandıklarını öğrenmek için hemen TIKLAYIN.

One Comment

 1. Nesli

  30 Haziran 2017 at 03:32

  Stajyerlik için nereye başvuruluyor ve stajyere kesin asgari ücret bağlanıyor mu ?

  Reply

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Ambulans Şoförü Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadar?

Ambulans Şoförü Nasıl Olunur? ve ne kadar kazanırım diye soran herkesin bu yazımızı okumas…