Ana Sayfa Akademik İlanlar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

176
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir de bulunmakta ve faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,  devlete bağlı olan üniversiteler arasında yer almaktadır. Bünyesinde;  Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri bulunmaktadır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, yapmış olduğu alım ilanında, Yardımcı Doçent, Profesör, Öğretim Görevlisi,Doçent alımı yapılacağı bildirmiştir. Fakülte bilgisi, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro sayısı, kadro unvanı gibi bilgiler haberin devamında yer almaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi Alımı Yapılacaktır.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

No Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc. Adet Nitelik
1 İ.İ.B.F. Maliye Mali Yönetim Profesör 1 1 Lisans ve Doktora derecesini Maliye Bölümünden almış olmak, Devletlerin Mali Rolü, Vergi Uygulamaları, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Yoksulluk ve Küresel Kamusal Mallar alanlarında çalışmaları bulunmak.
2 İ.İ.B.F. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doç. Dr. 1 1 Doktora derecesini İşletme Bölümü Sayısal Yöntemlerden almış olmak, Teknoloji Madenciliği ve Teknoloji Politikaları üzerine çalışmaları bulunmak.
3 İ.İ.B.F. Uluslarası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Yrd. Doç. 3 1 Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmak, Avrupa Çalışmaları alanında Doktora yapmış olmak ve Avrupa Birliği alanında çalışmaları bulunmak.
4 İ.İ.B.F. İktisat İktisat Politikası Yrd. Doç. 2 1 Lisans ve Doktora derecesini İktisat Bölümünden almış olmak; Asgari Ücret, Eşitsizlik, Yoksulluk, Gelir Dağılımı, Kamu Politikaları ve İktisadi Gelişme alanlarında çalışmalarda bulunmak ve yayınları olmak.
5 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel tıp Profesör 1 1 Nörolojik Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapma ve İnvazif Olmayan Beyin Stimülasyonu konusunda yurt dışı deneyimi olması
6 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doç. Dr. 1 1 Halk Sağlığı uzmanı olmak, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi olması, Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifikası olması.
7 Tıp Temel Tıp Bilimleri Anatomi Yrd. Doç. 1 1 Anatomi Doktorası yapmış olmak. Vasküler Yapıların Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Morfometrik Analizi konusunda çalışma yapmış olmak
8 Tıp Temel Tıp Bilimleri Anatomi Yrd. Doç. 1 1 Anatomi uzmanı olmak. Kök Hücre ve Nöronal Rejenerasyon konusunda yayınlanmış çalışması olmak
9 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Yrd. Doç. 1 1 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası olmak. Kardiyo-onkoloji alanında yayınlamış uluslararası çalışmaları olmak
10 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Yrd. Doç. 1 1 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası olmak, Testiküler Kriyoablasyon alanında yayınlanmış deneysel model çalışması olmak.
11 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. 4 1 “Neonatoloji Yan dal uzmanı olmak ve Minimal İnvaziv Sürfaktan Tedavisi konusunda yayınlanmış çalışması olmak”
12 S.B.B.F. Felsefe Felsefe Tarihi Doç. Dr. 1 1 Hikmet ve Vahiy İlişkisi alanında çalışma yapmış olmak. Ahlak Felsefesindeki Güncel Konular ile ilgili yayın yapmış olmak. Dinin Kökeni Meselesine ilişkin yayınları olmak. Felsefenin Temel Meselelerine ilişkin çalışması olmak
13 Mühendislik ve Mimarlık Harita Mühendisliği Fotogrametri Yrd. Doç.* 4 1 Doktorasını GPS Zaman Serilerinin Analizi konusunda yapmış olmak ve Uydu Görüntülerinden Sayısal Yükseklik Modeli Üretilmesi ve Analizi konusunda çalışmaları bulunmak
14 Mühendislik ve Mimarlık Biyomedikal Mühendisliği Doku Mühendisliği Yrd. Doç.* 5 1 Kimya Mühendisliğinde Doktora yapmış olmak, Biyoenformatik, Sistem Biyolojisi ve Biyolojik Ağ Yapıları konularında çalışmalar yapmış olmak
15 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Mühendislik Bilimleri Yrd. Doç.* 3 1 Fizik Bölümü Lisans Yüksek lisans ve Doktora diplomasına sahip olmak,
16 Turizm Turizm İşletmeciliği Yrd. Doç.* 3 1 İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Şirket İmajı, Müşteri Sadakati, Entelektüel Sermaye konularında çalışma yapmış olmak
17 Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Ortodondi Yrd. Doç. 1 1 Ortodonti Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, TÜBİTAK destekli projede çalışmış olmak. Forsus Apareyinin Etkilerini Stereofotogrametri ile İncelenmesi konusunda çalışmış olmak, Sınıf II Supdivision da Ark Asimetrisinin 3 Boyutlu Dijital Model ile Uzun Dönem Değerlendirilmesi konusunda yayın yapmış olmak, Kanıta Dayalı Diş Hekimliği konusunda eğitimli olmak.
18 Su Ürünleri Su Ürünleri Temel Bilimleri İç Sular Biyolojisi Doç. Dr. 1 1 “Lisansüstü çalışmalarını Balık Genetiği üzerine yapmış olmak. Doçent unvanını Su Ürünleri alanında almış olmak. Türkiye İç Sularındaki Sazansı Balık Türlerinin Moleküler Sistematiği konusunda çalışmaları ve uluslararası yayınları bulunmak”
19 Su Ürünleri Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Avlama Teknolojisi Yrd. Doç. 3 1 Ticari ve Rekreasyonel Yengeç Balıkçılığı ve Ekolojisi konusunda Doktora yapmış, bu konuda çalışmaları olmak ve bu konuda en az 3 yıl yurtdışı deneyimli olmak.
20 Su Ürünleri Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi İşleme Teknolojisi Yrd. Doç. 3 1 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış olmak, İşlenmiş Su Ürünlerinde Biyojenaminler ve Nitrosaminler Üzerine Çalışmalar Yapmış olmak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
  • Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Ana Bilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde öz geçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Ana bilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde öz geçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Ana bilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar

İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ İnternet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  öğretim üyesi alımı ilanı, için gerekli olan,  başvuru formu, başvuru tarihi, kadro türü, kadro sayısı ve açıklamalara yer verilmiş,  sizler için sunulmuştur. İlan hakkında, öğrenmek istediğiniz konular, merak ettiğiniz sorular varsa cevapları için, yorum bölümünden bizler ile irtibata geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi, 91 Sağlık Personeli Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…