Ana Sayfa Akademik İlanlar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

110
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  3 Temmuz 1992 tarihinde eğitimine başlamış ve kuruluşunu tamamlamıştır.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale de bulunmakta ve faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  devlete bağlı olan üniversiteler arasında yer almaktadır. Kendi bünyesinde;  Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezlerini bulundurmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yapmış olduğu alım ilanında, Yardımcı Doçent, Profesör, Öğretim Görevlisi,Doçent alımı yapılacağı bildirmiştir. Fakülte bilgisi, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro sayısı, kadro unvanı gibi bilgiler haberin devamında yer almaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

3 – Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların ana bilim dallarını belirten dilekçelerine öz geçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya ana bilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmeliler.

4 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; öz geçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya ana bilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmeliler.

Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ DER YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1 Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Kriz Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
EKONOMETRİ EKONOMETRİ 1 2 Politika Etkinsizliği, Feder-Ram Modeli ve İnsani Gelişme konularında ekonometrik çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK 1 Larval balık gelişimi, larval balık yemlerinin üretimi ve karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
TEMEL EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık ve dil gelişimi, barış eğitimi, erken çocukluk eğitim modelleri ve erken müdahale programları konularında çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİK VE FEN BİL.EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 2 Teknolojik pedagojik alan bilgisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ. DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK EDEBİYATI 1 Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK HALK EDEBİYATI 1 1 Türk Halk Bilimi alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak, Türk halk kültüründe geçiş dönemleri ve Anonim dönemleri ve Anonim halk şiiri üzerine çalışmaları olmak.
MOLEKÜLER BİY. VE GENETİK 1 1 Sitokrom P450 enzimleri ve izotiyosiyanatlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
BİYOLOJİ ZOOLOJİ 1 Omurgalı hayvan embriyolojisi, teratolojisi ve embriyotoksisite konularında uzman olmak.
BİYOLOJİ ZOOLOJİ 1 Hayvan sistematiği, amfibi ve sürüngenlerin sistematiği ve morfolojisi, hematolojisi, osteolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANASANAT DALI PROF DOÇ DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SERAMİK VE CAM SERAMİK 1 1 Lisans, yükseklisans eğitimini ve sanatta yeterliliği seramik alanında yapmış olmak. Figuratif ve modüler seramik alanında lisnasüstü çalışma yapmış olmak. Mimari temalı seramikler hakkında yapıtlar üretmiş ve sergiler açmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
GAZETECİLİK 1 2 Lisans eğitimini Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünde tamamlamış olmak, Doçentliğini Gelişme İktisadı alanından almış olmak. Tanıtım materyalleri ve basılı eserlere yönelik proje çalışmalarında görev almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ 1 2 Kardiyak mr sertifikası olmak ve speckle tracking ekokardiyografi konusunda yayınları olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI 1 Oküloplasti ve keratoplasti konularında deneyimli olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BES. TOPRAK 1 3 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bilim alanında doçentliğini almış ve toprakta ardışık ekstraksiyon yöntemiyle metal analizi konusunda çalışmaları bulunmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
HEMŞİRELİK HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 1 Doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği anabilim dalında yapmış olmak ve Doçentliğini Hemşirelik bilim dalından almış olmak.
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF DOÇ DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE İŞLETMECİLİĞİ 1 Sağlık çalışanlarında yapısal güçlendirme algısı ve çatışma yönetim stilleri üzerine çalışmış olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİK. TIBBİ LABORATUVAR TEKNİK. 1 1 Genotoksisite testleri, epigenetik ve mitokondrial değişimler ile ilgili çalışmaları olmak.
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM PROGRAMI PROF DOÇ DER. YRD. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
YÖNETİM VE ORGANİZASYON İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 2 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında doktora yapmış olmak, paydaş yönetimi alanında çalışmaları olmak.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, öğretim üyesi alımı ilanı
 konusunda, sizler için; fakülte bilgisi, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro ilanı gibi bilgiler haberimizde, yer verildi konu hakkında merak edilen, sormak istediğiniz soruları yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi, 91 Sağlık Personeli Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…