Ana Sayfa Akademik İlanlar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yayınlamış olduğu ilanda, Öğretim Elemanları alımı yapacağını bildirdi. Başvuru şartları, tarihleri, başvuru formu gibi bilgilere haberimizin devamından erişim sağlayabilirsiniz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  3 Temmuz 1992 tarihinde eğitimine başlamış ve kuruluşunu tamamlamıştır.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale de bulunmakta ve faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  devlete bağlı olan üniversiteler arasında yer almaktadır. Kendi bünyesinde;  Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezlerini bulundurmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yapmış olduğu alım ilanında, Yardımcı Doçent, Profesör, Öğretim Görevlisi,Doçent alımı yapılacağı bildirmiştir. Fakülte bilgisi, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro sayısı, kadro unvanı gibi bilgiler haberin devamında yer almaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

3 – Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların ana bilim dallarını belirten dilekçelerine öz geçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya ana bilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmeliler.

4 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; öz geçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya ana bilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmeliler.

Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇDERYRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
İŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYON1Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Kriz Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
EKONOMETRİEKONOMETRİ12Politika Etkinsizliği, Feder-Ram Modeli ve İnsani Gelişme konularında ekonometrik çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİYETİŞTİRİCİLİK1Larval balık gelişimi, larval balık yemlerinin üretimi ve karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
TEMEL EĞİTİMOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ1Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık ve dil gelişimi, barış eğitimi, erken çocukluk eğitim modelleri ve erken müdahale programları konularında çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİK VE FEN BİL.EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİ12Teknolojik pedagojik alan bilgisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇ.DER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIESKİ TÜRK EDEBİYATI1Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITÜRK HALK EDEBİYATI11Türk Halk Bilimi alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak, Türk halk kültüründe geçiş dönemleri ve Anonim dönemleri ve Anonim halk şiiri üzerine çalışmaları olmak.
MOLEKÜLER BİY. VE GENETİK11Sitokrom P450 enzimleri ve izotiyosiyanatlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
BİYOLOJİZOOLOJİ1Omurgalı hayvan embriyolojisi, teratolojisi ve embriyotoksisite konularında uzman olmak.
BİYOLOJİZOOLOJİ1Hayvan sistematiği, amfibi ve sürüngenlerin sistematiği ve morfolojisi, hematolojisi, osteolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜMANASANAT DALIPROFDOÇDER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
SERAMİK VE CAMSERAMİK11Lisans, yükseklisans eğitimini ve sanatta yeterliliği seramik alanında yapmış olmak. Figuratif ve modüler seramik alanında lisnasüstü çalışma yapmış olmak. Mimari temalı seramikler hakkında yapıtlar üretmiş ve sergiler açmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇDER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
GAZETECİLİK12Lisans eğitimini Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünde tamamlamış olmak, Doçentliğini Gelişme İktisadı alanından almış olmak. Tanıtım materyalleri ve basılı eserlere yönelik proje çalışmalarında görev almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇDER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
DAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİ12Kardiyak mr sertifikası olmak ve speckle tracking ekokardiyografi konusunda yayınları olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARI1Oküloplasti ve keratoplasti konularında deneyimli olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇDER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BES.TOPRAK13Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bilim alanında doçentliğini almış ve toprakta ardışık ekstraksiyon yöntemiyle metal analizi konusunda çalışmaları bulunmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇDER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
HEMŞİRELİKHALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ1Doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği anabilim dalında yapmış olmak ve Doçentliğini Hemşirelik bilim dalından almış olmak.
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BÖLÜMANABİLİM DALIPROFDOÇDER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
SAĞLIK YÖNETİMİHASTANE İŞLETMECİLİĞİ1Sağlık çalışanlarında yapısal güçlendirme algısı ve çatışma yönetim stilleri üzerine çalışmış olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMPROGRAMIPROFDOÇDER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİK.TIBBİ LABORATUVAR TEKNİK.11Genotoksisite testleri, epigenetik ve mitokondrial değişimler ile ilgili çalışmaları olmak.
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMPROGRAMIPROFDOÇDER.YRD. DOÇ.DER.AÇIKLAMA
YÖNETİM VE ORGANİZASYONİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ12İşletme yönetimi ve organizasyon alanında doktora yapmış olmak, paydaş yönetimi alanında çalışmaları olmak.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, öğretim üyesi alımı ilanı
 konusunda, sizler için; fakülte bilgisi, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro ilanı gibi bilgiler haberimizde, yer verildi konu hakkında merak edilen, sormak istediğiniz soruları yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz.


DİĞER ÖĞRETİM ÜYESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

ElemanUzman.com, öğretim üyesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle elemanuzman.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. ElemanUzman.com'dan yapılan öğretim üyesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

E-posta adresinizi yazın :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir