Ana Sayfa Şehirler Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı İlanı

112
Personel

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile 11 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yayınlamış olduğu personel alımı ilanı ile 2.389.47 TL maaş ile diğer sağlık personeli alımı gerçekleştirecektir.  Adaylar ilana 3 Nisan 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, giderleri Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 puan sırası esas alınmak üzere 2 Diğer Sağlık Personeli, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle ise 9 Diğer Sağlık Personeli alınacaktır.

Başvurulacak
Kadronun
Pozisyon Sıra
Numarası
ÜNVANI ADEDİ BRÜT
MAAŞ
(TL)
ARANILAN NİTELİKLER- ÖĞRENİMİ
1 Diğer Sağlık
Personeli
3 2.389,47- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup,
belgelendirmek kaydıyla, en az 4 yıl Üniversite hastanesi pediatri
yoğun bakım deneyimi olmak üzere, en az 5 yıl Üniversite
hastanesinde çalışmış olmak.
2 Diğer Sağlık
Personeli
1 2.389,47- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup,
belgelendirmek kaydıyla, en az 4 yıl Üniversite hastanesi cerrahi
servis deneyimi olmak üzere, en az 6 yıl Üniversite hastanesinde
çalışmış ve hasta iletişim yöntemi sertifikasına sahip olmak.
3 Diğer Sağlık
Personeli
1 2.389,47- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup,
belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl Üniversite hastanesi beyin
cerrahi ameliyathane deneyimi olmak üzere, en az 5 yıl Üniversite
hastanesinde çalışmış olmak.
4 Diğer Sağlık
Personeli
1 2.389,47- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup,
belgelendirmek kaydıyla, en az 1 yıl Üniversite hastanesi göğüs
hastalıkları servis deneyimi olmak üzere, en az 6 yıl Üniversite
hastanesinde çalışmış olmak.
5 Diğer Sağlık
Personeli
1 2.389,47- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olup,
belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl Üniversite hastanesi dahiliye
yoğun bakım deneyimi olmak üzere, en az 5 yıl Üniversite
hastanesinde çalışmış ve hasta ve çalışan güvenliği sertifikasına sahip
olmak.
6 Diğer Sağlık
Personeli
1 2.389,47- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olup,
belgelendirmek kaydıyla, en az 2 yıl Üniversite hastanesi nöroloji
yoğun bakım deneyimi olmak üzere, en az 5 yıl Üniversite
hastanesinde çalışmış olmak
7 Diğer Sağlık
Personeli
1 2.389,47- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup,
belgelendirmek kaydıyla, en az 1 yıl Üniversite hastanesi nöroloji
yoğun bakım deneyimi olmak üzere, en az 2 yıl Üniversite
hastanesinde çalışmış olmak.
8 Diğer Sağlık
Personeli
2 2.389,47- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi bölümü mezunu
olup, belgelendirmek kaydıyla, en az 5 yıl Üniversite hastanesi
kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesi deneyimi olmak

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak,

Özel Şart: 1- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak, 1- 2016 KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu 2017

Adayların başvurularını www.ksu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunun tam eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazete yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde Avşar Yerleşkesinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, süresi içerisinde başvuru yapmayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Başvuru Formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek.)
 • KPSS sınav sonuç belgesi
 •  Özgeçmiş
 • Diploma Sureti
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
 • İkametgah Belgesi
 • Deneyim Belgesi; istenilen alanda çalıştığını gösterir deneyim belgesi ile birlikte SGK hizmet Döküm Belgesi

KPSS(B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruların başvuruları geçersiz sayılacaktır. KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) gün içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun bir katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle KSÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip atama yapılır, atamaların adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Yerleşkesi KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yapılacak olan 11 sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Yapacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi  bünyesinde istihdam edilmek üzere kamu personeli alım…