Ana Sayfa Bilgi Bankası Konkordato Komiseri Nedir? Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadar?

Konkordato Komiseri Nedir? Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadar?

356
Konkordato Komiseri

Konkordato Komiseri Nedir? Borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır. Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri, konkordato mühletinin verilmemesi halinde, bilançoyu icra mahkemesine sunduğu tarihten bir sene içinde takibe uğradığı taktirde 162’inci madde uyarınca göstermeye mecburdur. Konkordato mühleti kaldırılmış veya konkordato tasdik edilmemişse bunların kesinleşmesi tarihlerinden itibaren bir sene ve konkordato feshedilmişse feshin kesinleşmesinden altı ay müddetle borçlu için aynı mecburiyet vardır.

Konkordato Komiseri Nasıl Olunur? Konkordato komiseri icra iflas kurulu tarafından atanmaktadırlar. Genel itibariyle bu işten anlayan kimseler konkordato komiseri olarak atanırlar. En çok da avukatlar atanmaktadır.

Konkordato Komiseri  Nitelikleri Nelerdir? Kimler Konkordato Komiseri Olabilir ?

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir. Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. a) Türk vatandaşı olmak.
 2. b) Tam ehliyetli olmak.
 3. c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
 4. ç) İflas etmemiş olmak.
 5. d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.
 6. e) Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.
 7. f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
 8. g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
 9. ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 10. h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

2021 Konkordato Komiseri Maaşları Ne Kadar?

Ülkemizde son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız Konkordato Komiserleri mesleği yeni olmamakla beraber son dönemde herkesin merak ettiği ve oldukça popüler olmaya başlayan bir meslek dalı haline geldi. Herkesin merak ettiği soruların başında nasıl olunur, olmak için gerekli şartlar nelerdir ve ne kadar maaş alıyorlar en başta gelenleri.

Konkordato komiserlerinin almış oldukları maaş mahkeme tarafından belirlenmektedir. Yani genel itibariyle davaya göre farklılık gösterse de 10 bin TL’nin üzerinde maaş almaktadırlar.

Bu yazımızda konkordato komiseri nedir, ne demektir, kimdir, kime denir, nasıl olunur, olmak istiyorum nasıl olurum, olma şartları nelerdir, kimler olabilir, görevleri, sorumlulukları nelerdir, kim atar, kim tarafından atanır detaylı olarak anlattık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

3 Comments

 1. hakan

  16 Ekim 2018 at 11:25

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan bir memur Konkordato Komiseri olarak görev yapabilir mi?

  Reply

 2. Can

  26 Ekim 2018 at 18:01

  Konkordato komiserliği 657’ye dahil midir? Yani bu kişiler edindiği sertifika ile 65 yaşına kadar bu meslekte çalışabilir mi?

  Reply

  • admin

   26 Ekim 2018 at 18:26

   Konkordato Komiserleri meslek sahibi insanlardır (avukat vb). Memur olmaları gerekmiyor. Başvuruda bulunduktan sonra dosya başına ücret alıyorlar.

   Reply

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Freelance Çalışanlar Vergi Vermek Zorunda Mıdır?

Freelance çalışma sisteminde vergilendirme, sözleşme dahilinde hukuki bir işlem halinde ge…