Ana Sayfa Şehirler Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak

142
Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı

Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi yayınladığı ilan ile çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında 25 hemşire alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 13 Şubat 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile diğer ilan bilgilerine haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2017

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğretim ve Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Göz Hastalıkları Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
02 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Nöroloji ve Endokrin Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
03 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
04 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
05 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Klinik nütrisyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
06 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Transfüzyon tıbbı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
07 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Hemofiltrasyon ve ilk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
08 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Acil Tıp Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
09 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Acil Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
10 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin 3. basamak Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
11 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
12 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kadın Doğum Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
13 Hemşire 1 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin cerrahi kliniklerinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
14 Hemşire 2 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Tıbbi Onkoloji Kliniğinde en az 4 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
15 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin 3. basamak Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
16 Hemşire 1 Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Nöroloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İleri Yaşam Desteği Medikal Simülasyon eğitimi ile hasta ve yaşlı bakım hizmetleri konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
17 Hemşire 1 Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
18 Hemşire 1 Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Acil Tıp Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
19 Hemşire 1 Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak, Acil Tıp Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İleri Yaşam Desteği Medikal Simülasyon eğitimi ile ilk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
20 Hemşire 1 Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Cerrahi Kliniklerinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Yaşlı bakım eğitimi ile ilk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
21 Hemşire 1 Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
22 Hemşire 1 Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak
23 Hemşire 1 Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
24 Hemşire 1 Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardım eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

Özel Başvuru Şartları

 • Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Lisans ve ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu 2017

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

 • Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.
 • Diploma fotokopisi,
 • 2016 yılı KPSSP3(B) grubu ve KPSSP94(B) grubu puanını gösterir belge.
 • 1 adet fotoğraf

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi web sitesinden (www.meramtip.com.tr) veya İnsan Kaynakları biriminden temin edilecek başvuru formu ile güvenlik soruşturması formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

Başvuru Sonuçları

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Algida Konya İş Başvurusu

Konya Algida Fabrikası, Konya ilinde iş fırsatlarından yararlanarak çeşitli iş ilanları il…