Ana Sayfa Akademik İlanlar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

99
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. İl olarak Bolu da bulunmakta ve faaliyetlerini Bolu da sürdürmektedir. Devlete bağlı olan üniversiteler arasında yer almaktadır. Diğer üniversitelerde de olduğu gibi, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri Abant İzzet Baysal Üniversitesinin akademik birimleri içinde yer almaktadır. Yapılan açıklamada Yardımcı Doçent, Profesör, Öğretim Görevlisi,Doçent alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru formu, başvuru tarihi,kadro sayısı, kadro türü gibi bilgiler haberin devamında bulunmaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı 2016

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversiteler Arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Birim Anabilim/Anasanat Dalı Ünvan Derece Adet Açıklama
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Dielektrik durulma, yarı iletken malzemelerin basınca dayalı yapısal faz geçişleri, yapısal elektronik ve optik özellikler konularında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentliğini almış olmak; stresle baş etme, kaygı ve zorbalık konularında çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Doçent 2 1 İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak, bilgisayar destekli matematik eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okuma alışkanlıkları, kaynaştırma eğitimi ve lösemili çocukların yaşam kalitesinin artırılması konularında çalışmaları bulunmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Organik Kimya Profesör 1 1 Asimetrik Sentez konusunda çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Profesör 1 1 Gençlik Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizikokimya Doçent 2 1 Nematik fazlarda lazer konoskopisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Profesör 1 1 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar ve color M-mod propagasyon hızı ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçent 2 1 Kalıcı kalp pili, ICD, biventriküler pace takılması, elektrofizyoloji ve ablasyon, konularında deneyimli olmak, koroner arter hastalığı yaygınlığı ve koroner kollateral gelişimi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Acil Tıp Yardımcı Doçent 4 1 Acil servis hekimlerine yönelik şiddetin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak. Klinik toksikolji eğitici programı sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Psikiyatri Yardımcı Doçent 5 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Aile Eğitim Programları üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 Çocuklarda tek taraflı anizometrik gözlerde OCT ile makula değerlendirmesi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Yardımcı Doçent 5 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında alımış olmak. Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığı üzerine çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Parazitoloji Yardımcı Doçent 5 1 Toksoplazma Gondi ve apopitozis üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 5 1 Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Malign tiroid kanseri ile tiroid volümü konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yardımcı Doçent 4 1 Serabral lateralizasyonun koroner arter hastalığı, anomalisi ve dominansı arasındaki ilişkileri üzerine çalışması olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Yardımcı Doçent 5 1 Bitkisel kan durdurucuları ile ilgili çalışma yapmış olmak; mine-matriks proteinleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Yardımcı Doçent 4 1 Genç daimi dişlerin travmatik yaralanmaları ve pedodontide bioagregate kullanımı ile ilgili klinik çalışma yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Yardımcı Doçent 5 1 Kamu ihaleleri usulü konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Donanımı Yardımcı Doçent 5 1 Sürü robotlar ve robot öğrenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Restorasyon Yardımcı Doçent 5 1 Kentsel koruma, kültür varlıklarını koruma ve restorasyon konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Yardımcı Doçent 5 1 Resim alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak ve vitray ile eritme cam sahasında çalışma yapmış olmak.
Bolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Doçent 2 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Liderlik becerisi ve cinsiyet ilişkisi, işgören güçlendirmenin koşulsal değişkenleri, çalışanların işte kalma ve işten ayrılma davranışları ve toplam kalite yönetiminin düşünsel temelleri konularında çalışmaları olmak.
Bolu Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Yardımcı Doçent 5 1 Otomotiv Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Nanoteller konusunda çalışmaları olmak.
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Yardımcı Doçent 5 1 Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında doktora yapmış olmak.

Abant İzzet Baysal üniversitesi öğretim görevlisi alımı ilanı hakkında, Başvuru formu, başvuru tarihi,kadro sayısı, kadro türü gibi bilgiler tarafınıza verilmiştir. sormak istediğiniz soru ve sorunları yorum bölümümüzden bizlere iletebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi, 91 Sağlık Personeli Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…