Ana Sayfa Şehirler Eskişehir Anadolu Üniversitesi İş İlanları 2022

Anadolu Üniversitesi İş İlanları 2022

127
Personel Alımı

Anadolu Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Anadolu Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında 27 sınav hizmetleri uzmanı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 22 Kasım 2022 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Anadolu Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açık Öğretim Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonuna Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından 2016-KPSS (B) grubu puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 27 (yirmiyedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

SINAV HİZMETLERİ UZMANI: 2016-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle yerleştirme yapılacak unvanlar.

 UNVANI   ADET  ARANILAN NİTELİKLER
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 1. Grup)   2  İlgili Fakültelerin İstatistik bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak, geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 2. Grup)   1  İlgili Fakültelerin İktisat bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 3. Grup)   2  İlgili Fakültelerin Yabancı Diller Eğitimi bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak, geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 4. Grup)  2  İlgili Fakültelerin Yabancı Diller Eğitimi bölümü Almanca Öğretmenliği Programı lisans mezunu veya Alman Dili ve Edebiyatı bölümü Alman Dili ve Kültürü Programı lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak, geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 5. Grup)  5  İlgili Fakültelerin İşletme bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 6. Grup)  1  İlgili Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında
sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru
bankası oluşturmak, test hazırlamak ve
geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 7. Grup)  1  İlgili Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 8. Grup)  1  İlgili Fakültelerin Türk Dili Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 9. Grup)  1  İlgili Fakültelerin Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 10. Grup)  1  İlgili Fakültelerin Sosyoloji bölümü lisans mezunu olmak, Sosyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 11. Grup)  1  İlgili Fakültelerin Tarih bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 12. Grup)  1  Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 13. Grup)  1  İlgili Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 14. Grup)  İlgili Fakültelerin Grafik bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 15. Grup)  5  İlgili Fakültelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak
 Sınav Hizmetleri Uzmanı ( 16. Grup)  1  İlgili Fakültelerin İktisat bölümü İngilizce İktisat Programı lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 4. Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’ nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 • İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

Özel ve genel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenler her bir grup için ilan edilen vizeli kadro sayısının 10 katı aday 2016-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacak, sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi, müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  Sözlü sınavda adayın bilgisi, ifade, kavrama, yorum kabiliyeti ölçülür. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday sözlü sınavda başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması başvuru için gerekli olan sınav puanı ile sözlü sınav puanının ortalaması alınarak, her grup itibariyle yapılacaktır. Sınav sonuçları, Sözlü Sınavı takip eden 10 iş günü içinde, her unvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri ve istenecek belgeler Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 1. Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)
 2. Özgeçmiş
 3. Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.
 4. 2 adet Fotoğraf
 5. 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 Sınav Sonuç Belgesi Örneği
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge
 8.  Mesleki tecrübe belgesi.(Yükseköğretim kurumları sınav hizmetlerinde çalıştığına dair belge)

Anadolu Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi tüm detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebileceğiniz gibi Sözleşmeli Personel Şube Müdürlüğü (  0(222) 335 05 80 / 1350 ) iletişim adresini kullanarak da sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2022

Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli per…