Ana Sayfa Şehirler İstanbul BDDK Açıktan 5 Şoför Alımı Yapacak

BDDK Açıktan 5 Şoför Alımı Yapacak

164
BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, herkes tarafından bilinen kısa adıyla BDDK “Şoför” kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, uygulamalı ve sözlü şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır. Adaylarda aranılan başvuru özel ve genel şartları ile ilana dair detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Şoför Alımı İlanı 2019

I. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

 • 1) Türk Vatandaşı olmak,
 • 2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • 4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
 • 7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
 • 8) Güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B) Başvuru Özel Şartları: 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.

(*) Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir. (**) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağrılacaktır.Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

II. SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular, 20 Mart 2019 tarihi saat 14.00’da başlayıp 29 Mart 2019 tarihi saat 16.00‘da sona erecektir.

III. UYGULAMA SINAVI:

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

A) Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler;

 • 1) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin fotokopisini (Uygulama sınavına katılmaya hak kazananların söz konusu belgelerin aslını sınava gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)
 • 2) Sınav başvurusunda kullanılan ve üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi, (ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)
 • 3) Diploma örneği, (okul veya noter onaylı ya da e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi)

en geç 09 Nisan 2019 tarihine kadar Kurum adresine elden veya posta yoluyla (taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla) iletmesi zorunludur. Postadaki gecikmeler nedeniyle 09 Nisan 2019 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeleri eksik teslim eden, süresinde teslim etmeyen veya niteliklerinin uygun olmadığı tespit edilen adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.

Uygulama sınavına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en fazla asil aday sayısının yarısı kadar) aday çağırılabilecektir.

B) Uygulama Sınavının Şekli ve Değerlendirilmesi

Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

IV-SÖZLÜ SINAV:

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi www.bddk.org.tr adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav adayların;

 • 1) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),
 • 2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),
 • 3) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
 • 4) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
 • 5) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

V. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilir. Ayrıca, Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenerek ilan edilebilir. Bu ilan tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Asil listede yer alan adaylardan; kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre ve sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde atama yapılabilecektir.

VI. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:

Sınav sonuçlarına, ilanın yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Kurumumuz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve karara bağlanıp sonuç ilgiliye beyan etmiş olduğu iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden bildirilir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(Adres: Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL) (www.bddk.org.tr)

İletişim Numaraları
0 (212) 214 5091 0 (212) 214 56 63 0 (212) 214 58 79 0 (212) 214 59 00

Diğer Kamu Kurumları Personel Alımı İlanları için TIKLAYIN!

Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden bizlere iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı (Facebook) ve (instagram) takip ederek güncel personel, memur, işçi alımlarını takip edebilir ayrıca kamu ve özel sektör firmalarına nasıl iş başvurusunda bulunacağınızı detayları ile öğrenebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…