Ana Sayfa Bilgi Bankası Çalışanların Yemek Hakları Nelerdir?

Çalışanların Yemek Hakları Nelerdir?

77
Çalışanların Yemek Hakları

Çalışanların yemek hakları nelerdir? Çalışanların yemek hakkı, yemek parası nedir? Yemek parası nasıl verilir? Yemek  fişleri ve yemek kartları nasıl alınır, çalışanlara ramazan ayında yemek parası verilir mi? sorularının cevabı yazımızın devamında yer almaktadır.

Çalışanların yemek Hakları Nelerdir ?

İnsanlar doğar, yaşar ve ölürler..İşte bu  yaşam  döngüsü  içerisinde  hayatlarını idame ettirebilmek adına çalışmak zorundadırlar. Çalışarak bir takım hakları elde ederler. İşte bütün bunları yapabilmek için  canlılık durumlarını sürdürmeye, bunun için de yemek yemeye ihtiyaçları vardır. Bugünkü ele alacağımız konuda, çalışan insanların yemek konusu ile ilgili bir hak talep etme durumları var mı, var ise ne gibi haklarının olduğu konusudur. Çalışanların  yemek hakları  nelerdir derken kasıt edilmek istenen , bunlar nelerdir, kanunlaştırılmış mıdır ve hangi detaylarla sınırları çizilmiştir onları inceleyeceğiz.

İki ayrı bölüme ayrılarak incelenmesi gereken çalışanların yemek hakkı konusunu neden kategorize ederek anlattığımızı,  bundan sonraki satırlarımıza çok  daha iyi anlayacaksınız. Birinci bölüm; çalışanların dinlenme hakkıdır. İkinci bölüm ise; çalışanların yemek hakkıdır. Böyle bir ayırma yöntemine girme sebebimiz genellikle çalışmaya aday olan yada çalışanların, bu ikisini birbirlerine sıklıkla karıştırıyor oluşlarıdır. Çalışmaya aday olan insanlar, işverenlerine ”Çalışanların yemek hakları nelerdir” sorusunu sorarken genelde aslında kasıt etmek durumunda oldukları konu dinlenme haklarıdır. Bu nedenle bu ikisi arasındaki ayırıma son derece dikkat edilmeli, bir işi yapmaya aday kimselerinde bu anlamda daha bilinçli sorular sorması gerekmektedir. ”Bizim dinlenme hakkımız var mı” yada ”Biz çalışanların yemek hakları nelerdir” gibi…

Çalışanların Yemek Hakkı?

Çalışanların çalıştıkları yerde yemek  yemesi durumları , yemek hakkı kelimelerini anlam bakımından açıklamış olur. Eğer bir çalışan adayı yada çalışan olarak,  merak ettiğimiz konu çalışanların yemek hakkı var mıdır ise,  aslında bu konu kendi içinde değişkenlik gösteren bir konudur. Nedenine gelecek olursak, çalışanların yemek hakları, çalışmaya aday olan kimsenin , bu aşamada,  işveren ile yaptığı iş sözleşmesine göre farklılık göstermektedir.

Örneğin; Çalışmaya aday olan bir kimsenin iş sözleşmesinde ”Yemek Verilmesi”  ya da ”Yemek Parasının” karşılanmasına dair bir hüküm var ise, ona vaat edilen bu şartların sağlanması zorunlu hale gelir. Ancak çalışanların yemek hakları ile ilgili hükümler, çalışan adayı ve işveren arasında yapılan sözleşmesinde yok ise işverenin de çalışanına yemek vermesi  yada yemek parasını karşılaması ile ilgili bir zorunlulukta  olmayacaktır. Bu ve buna benzer durumlarda, işveren için zorunlu olan, yalnızca çalışanına belirli aralıklarla vermek zorunda olduğu dinlenme hakkıdır. Demek ki çalışanların yemek hakları ile dinlenme haklarının birbirinden ayrılan tarafı, birinin yani dinlenme hakkının bir zorunluluk, çalışanların yemek haklarının ise iş sözleşmesi ile belirlendiği, yani  inisiyatife göre şekillendiği konusudur.

Yemek Parası Nedir? Nasıl Verilir?

İşveren ve çalışan adayları arasındaki, iş görüşmesinde, işin niteliği ve detayları konuşularak, karşılıklı olarak sözel olarak birbirlerini anlama yoluna giderler. Sonrasında ise bu konuşulan şeyler yazıya dökülerek, kanunlar çerçevesinde bir iş sözleşmesi  imzalarlar. İşte bu iş sözleşmesinin hükümleri  arasında ”Yemek Parası” verilmesi hükmü var ise çalışana yemek parası verilmesi durumu zorunlu hale gelmektedir. İşveren çalışanına yemek parası olarak uygun gördüğü tutarı, nakit olarak ödeyebilir. İşverenin çalışanına nakit olarak ödediği bu yemek parası adı altındaki tutarın gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün olmayıp, sözü edilen bu yemek parası ödemelerinin ücret olarak edilmesi,GVK 61,94,103 VE 104. maddeleri gereğince vergilendirilmesi zorunlu hale gelmektedir.

Yemek Fişleri , Yemek Kartları?

Çalışanlara yemek paraları nakit olarak ödenebildiği gibi, yemek fişleri ve yemek kartları şeklinde de erilebilmektedir. Eğer bu yemek fişleri  işyerinde kullanılacaksa,  kanunla belirtilen tutar dahilindeki  kısım vergiden muaf, bu tutarı aşan kısmı ise vergilendirilir. Yemek fişleri ve yemek kartlarının çalışanlara verilmesi sureti ile yapılan gider, belgelendirilerek gider olarak yazılacaktır.

Çalışanlara Ramazan Ayın Yemek Parası Verilir mi?

Ramazan ayı boyunca çalışanın yemek parası alıp almayacağı konusunu inceleyecek olursak; ramazan ayı süresince oruç tutacağını söyleyen çalışana, bu  yemek hakkından faydalanmayacağı için, yemek parası verilebilir. Ancak işveren ile çalışan arasında yapılan sözleşmede bununla ilgili bir madde olması  gerekliliği zorunludur. Aksi takdirde çalışan,  ramazan ayında yemek parası alamayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Freelance Çalışanlar Vergi Vermek Zorunda Mıdır?

Freelance çalışma sisteminde vergilendirme, sözleşme dahilinde hukuki bir işlem halinde ge…