Ana Sayfa Şehirler Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

85
hemşire

Kocaeli Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında 18 hemşire alımı yapacaktır. Adayların maaşları özel bütçe gelirlerinden karşılanacaktır. Adayların hemşirelik ve sağlık memurluğu lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. Adaylar ilana 2 Kasım ile 16 Kasım 2016 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan diğer başvuru şartları, başvuru formu ve diğer başvuru bilgilerine haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
  • Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
  • 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanı esas alınacaktır. KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Diploma fotokopisi.
  • 1 adet resim.
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar (16:30) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (16:30) müracaat kabul edilecektir. Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Her kadro için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu yazımızda Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımı ilanına dair iş başvuru şartları, iş başvuru formu ve iş başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Bingo Fabrikası İş İlanları ve İş Başvurusu

Bingo; ev bakımı ve temizlik ürünleri alanında faaliyet göstermekte olup, 1987 yılında kur…