Ana Sayfa Akademik İlanlar Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

217
Marmara Üniversitesi, öğretim üyesi alımı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Marmara Üniversitesi,  16 Ocak 1883 tarihinde eğitimine başlamış ve kuruluşunu 1982 yılında tamamlamıştır.  Marmara üniversitesi, İstanbul da bulunmakta ve faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Marmara Üniversitesi,  devlete bağlı olan üniversiteler arasında yer almaktadır. Bünyesinde;  Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi yapmış olduğu alım ilanında, Yardımcı Doçent, Profesör, Öğretim Görevlisi,Doçent alımı yapılacağı bildirmiştir. Fakülte bilgisi, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro sayısı, kadro unvanı gibi bilgiler haberin devamında yer almaktadır.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Profesör 1 Matematik Eğitiminde ders kitapları, Öğretim programları ve Teknoloji kullanımı konusunda çalışmaları olması.
Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Profesör 1 Müzik Eğitimi alanında çalışmalarının olması Müzik Psikolojisiyle ilgili uluslararası dergide yayınının bulunması.
Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 Türkçe Öğretimi Dil ve Okuryazarlık Eğitimi İlk Okuma Yazma Öğretimi alanlarında çalışma ve Yayınlarının bulunması.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Profesör 1 Muhasebe ve Finans Doçenti olmak, Sermaye Piyasası alanında çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Profesör 1 Muhasebe ve Finans Doçenti olmak, Sigortacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dişhekimliği Fakültesi Dişhekimliği Klinik Bilimleri Ortodonti Profesör 1
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Klinik Eczacılık Profesör 2 Klinik Eczacılık Doktorası yapmış olmak. Klinik Eczacılık alanında Ulusal ve Uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Müessese Arşivleri Profesör 1 Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doçent olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 Tanzimat sonrası Seyahat Edebiyatı, 1980 sonrası Türk Şiiri üzerinde yayınları ve çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 Genelleştirilmiş İntegral Dönüşümleri, Parseval-Goldstein türü bağıntılar ve bu sonuçların tüm denklem türlerinin çözümlerine uygulamaları konusunda araştırmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Türkiye Coğrafyası Profesör 1 Türkiye nüfusu iç göçler ve yer adları konusunda çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya Profesör 1 Primidin bileşiklerinin Dönüşümlü Voltametre yöntemi ile karakterizasyonunda ve Anodik Sıyırma Voltametresi yöntemi konusunda uluslararası yayınları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Profesör 1 Resimde çeşitli malzeme kullanımları üzerine çalışmalarda bulunmak, malzeme ve yöntem araştırmalarına ilişkin ders vermiş olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı Profesör 1 Yapı, Çevre ve Ürünleri Bilimleri ve Teknolojileri Bilim Alanında Doçent unvanına sahip olmak. Üniversitelerin Fakültelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinde “Ürün Tasarımı ve Malzeme” konularında ders vermiş olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Fotoğraf Profesör 1 Dijital fotoğraf konusunda yayınları bulunmak.
İktisat Fakültesi İngilizce İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 Uluslararası İktisat alanında doçent unvanı almış olmak, Uluslararası İktisat ve Çevre Ekonomisi alanlarında çalışmaları bulunmak.
İktisat Fakültesi Ekonometri İstatistik Profesör 1 Nicel Karar Yöntemleri alanında doçent unvanı almış olmak, Çok Değişkenli İstatistik ve Araştırma Yöntemleri alanlarında çalışmaları bulunmak.
İktisat Fakültesi İngilizce İktisat İktisat Teorisi Profesör 1 Makroekonomi alanında doçent unvanı almış olmak, Uygulamalı İktisat, Finasal Piyasalar ve Tüketici Davranışları alanlarında çalışmaları bulunmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Reklamcılık ve Tanıtım Profesör 1 Elektronik perakendecilik ve dijital pazarlama üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 Sosyal medya pazarlaması ve tüketim karşıtlığı konularında akademik çalışma yapmış olmak. Üretim yönetimi ve pazarlama lisansüstü programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 Girişimcilik niyeti ve uygulamada strateji yaklaşımı konularında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yönetim ve Organizasyon lisansüstü programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Sağlık Bilimleri Profesör 1 Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak. Glomerülonefritler, Böbrek Biyopsisi, Kronik Böbrek yetmezliğinde Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz konularında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 Finans bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Kurumsal yönetim ve finansal performans konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1 Sosyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Göç, kentleşme ve kimlik konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1 Siyasal düşünceler bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Siyasal Teori, Etik bilgi ve İktidar üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Profesör 1 Sporcularda yetenek seçimi, yönlendirme, sportif hazırlık ve değerlendirmesine yönelik yayın ve kitapları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 Yaşlı sağlığı alanında klinik ve akademik çalışmaları bulunması. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi, klinik beceri uygulamaları ve uzmanlık eğitiminde deneyimli eğitici olması.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Sosyal Pediatri alanında doktora yapmış olmak. Erken çocukluk dönemi uykusu alanında çalışmış olmak, yayın yapmış olmak, ders verme tecrübesine sahip olmak ve bu konuda yurtdışında eğitime katılmış ve bunu belgelemiş olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak, Fibroscan’in hepatolojide kullanımı konusunda en az 2 yıllık klinik ve akademik deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Nöropediatrik rehabilitasyon konusunda klinik ve akademik deneyimi olmak ve Elektrodiagnostik Nöroloji Yüksek Lisans belgesi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp cerrahisi sonrası ortaya çıkan enflamatuvar yanıta karşı genetik yatkınlık konusunda araştırma-çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri eğitimi almış olmak. Üreme Sağlığı Eğiticisi Eğitimi almış olmak. “Doktor/Hasta iletişiminde DISC analizi (Dominant; Initiative; Steady; Conscienscious) (Dörtlü Davranış Modeli)” eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Profesör 1 Eğitim Bilimleri veya Tıp Eğitiminde doktora programını tamamlamış olmak. Doçentliğini Tıp Eğitimi alanında almış olmak. Öğrenme Kuramları, Profesyonelliğe yönelik eğitim ve eğitimde değişim ve yönetim alanlarında deneyim sahibi olmak. Ulusal ve Kurumsal düzeyde sağlık alanıyla ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi süreçlerine katılmak, bu süreçleri planlamak, koordine etmek ve danışmanlık vermek.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Laparoskopik kolerektral cerrahi deneyimi olmak ve bu konuda yayınları olmak. ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) ve diğer ileri endoskopik işlemler – girişimler ile ilgili deneyimi ve yayını olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Yardımcı Doçent 1 Kolerektal cerrahi, ileri laparoskopik cerrahi ve ileri endoskopik işlemler – girişimler ile ilgili deneyimi olmak.

Marmara Üniversitesi, öğretim üyesi alımı ilanı konusunda, sizler için fakülte bilgisi, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro ilanı gibi bilgilere haberimizde sizler için , yer verildi konu hakkında merak edilen, sormak istediğiniz soruları yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 63 Sürekli İşçi, 91 Sağlık Personeli Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…