Ana Sayfa Akademik İlanlar Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Marmara Üniversitesi, öğretim üyesi alımı ilanı; fakülte bilgisi, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro türü hakkında bilgilere haberimiz sayesinde ulaşabilirsiniz. Bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Marmara Üniversitesi, öğretim üyesi alımı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Marmara Üniversitesi,  16 Ocak 1883 tarihinde eğitimine başlamış ve kuruluşunu 1982 yılında tamamlamıştır.  Marmara üniversitesi, İstanbul da bulunmakta ve faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Marmara Üniversitesi,  devlete bağlı olan üniversiteler arasında yer almaktadır. Bünyesinde;  Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Merkezleri bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi yapmış olduğu alım ilanında, Yardımcı Doçent, Profesör, Öğretim Görevlisi,Doçent alımı yapılacağı bildirmiştir. Fakülte bilgisi, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro sayısı, kadro unvanı gibi bilgiler haberin devamında yer almaktadır.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADIBÖLÜMÜANABİLİM DALI/ ANASANAT DALIKADRO UNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Atatürk Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiProfesör1Matematik Eğitiminde ders kitapları, Öğretim programları ve Teknoloji kullanımı konusunda çalışmaları olması.
Atatürk Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiProfesör1Müzik Eğitimi alanında çalışmalarının olması Müzik Psikolojisiyle ilgili uluslararası dergide yayınının bulunması.
Atatürk Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiProfesör1Türkçe Öğretimi Dil ve Okuryazarlık Eğitimi İlk Okuma Yazma Öğretimi alanlarında çalışma ve Yayınlarının bulunması.
Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluSermaye PiyasasıProfesör1Muhasebe ve Finans Doçenti olmak, Sermaye Piyasası alanında çalışmalar yapmış olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık YüksekokuluSigortacılıkProfesör1Muhasebe ve Finans Doçenti olmak, Sigortacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dişhekimliği FakültesiDişhekimliği Klinik BilimleriOrtodontiProfesör1
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriKlinik EczacılıkProfesör2Klinik Eczacılık Doktorası yapmış olmak. Klinik Eczacılık alanında Ulusal ve Uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiBilgi ve Belge YönetimiMüessese ArşivleriProfesör1Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doçent olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıProfesör1Tanzimat sonrası Seyahat Edebiyatı, 1980 sonrası Türk Şiiri üzerinde yayınları ve çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiProfesör1Genelleştirilmiş İntegral Dönüşümleri, Parseval-Goldstein türü bağıntılar ve bu sonuçların tüm denklem türlerinin çözümlerine uygulamaları konusunda araştırmaları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiCoğrafyaTürkiye CoğrafyasıProfesör1Türkiye nüfusu iç göçler ve yer adları konusunda çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiKimyaFizikokimyaProfesör1Primidin bileşiklerinin Dönüşümlü Voltametre yöntemi ile karakterizasyonunda ve Anodik Sıyırma Voltametresi yöntemi konusunda uluslararası yayınları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiResimResimProfesör1Resimde çeşitli malzeme kullanımları üzerine çalışmalarda bulunmak, malzeme ve yöntem araştırmalarına ilişkin ders vermiş olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiEndüstri Ürünleri TasarımıEndüstri Ürünleri TasarımıProfesör1Yapı, Çevre ve Ürünleri Bilimleri ve Teknolojileri Bilim Alanında Doçent unvanına sahip olmak. Üniversitelerin Fakültelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinde “Ürün Tasarımı ve Malzeme” konularında ders vermiş olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiFotoğrafFotoğrafProfesör1Dijital fotoğraf konusunda yayınları bulunmak.
İktisat Fakültesiİngilizce İktisatİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatProfesör1Uluslararası İktisat alanında doçent unvanı almış olmak, Uluslararası İktisat ve Çevre Ekonomisi alanlarında çalışmaları bulunmak.
İktisat FakültesiEkonometriİstatistikProfesör1Nicel Karar Yöntemleri alanında doçent unvanı almış olmak, Çok Değişkenli İstatistik ve Araştırma Yöntemleri alanlarında çalışmaları bulunmak.
İktisat Fakültesiİngilizce İktisatİktisat TeorisiProfesör1Makroekonomi alanında doçent unvanı almış olmak, Uygulamalı İktisat, Finasal Piyasalar ve Tüketici Davranışları alanlarında çalışmaları bulunmak.
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımReklamcılık ve TanıtımProfesör1Elektronik perakendecilik ve dijital pazarlama üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesiİngilizce İşletmeÜretim Yönetimi ve PazarlamaProfesör1Sosyal medya pazarlaması ve tüketim karşıtlığı konularında akademik çalışma yapmış olmak. Üretim yönetimi ve pazarlama lisansüstü programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.
İşletme Fakültesiİngilizce İşletmeYönetim ve OrganizasyonProfesör1Girişimcilik niyeti ve uygulamada strateji yaklaşımı konularında akademik çalışmalar yapmış olmak. Yönetim ve Organizasyon lisansüstü programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiTemel Sağlık BilimleriProfesör1Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak. Glomerülonefritler, Böbrek Biyopsisi, Kronik Böbrek yetmezliğinde Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz konularında çalışmalar yapmış olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYönetim BilimleriProfesör1Finans bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Kurumsal yönetim ve finansal performans konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerProfesör1Sosyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Göç, kentleşme ve kimlik konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerProfesör1Siyasal düşünceler bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Siyasal Teori, Etik bilgi ve İktidar üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiHareket ve Antrenman BilimleriProfesör1Sporcularda yetenek seçimi, yönlendirme, sportif hazırlık ve değerlendirmesine yönelik yayın ve kitapları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiProfesör1Yaşlı sağlığı alanında klinik ve akademik çalışmaları bulunması. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi, klinik beceri uygulamaları ve uzmanlık eğitiminde deneyimli eğitici olması.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Sosyal Pediatri alanında doktora yapmış olmak. Erken çocukluk dönemi uykusu alanında çalışmış olmak, yayın yapmış olmak, ders verme tecrübesine sahip olmak ve bu konuda yurtdışında eğitime katılmış ve bunu belgelemiş olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1Gastroenteroloji uzmanı olmak, Fibroscan’in hepatolojide kullanımı konusunda en az 2 yıllık klinik ve akademik deneyimi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1Nöropediatrik rehabilitasyon konusunda klinik ve akademik deneyimi olmak ve Elektrodiagnostik Nöroloji Yüksek Lisans belgesi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1Kalp cerrahisi sonrası ortaya çıkan enflamatuvar yanıta karşı genetik yatkınlık konusunda araştırma-çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri eğitimi almış olmak. Üreme Sağlığı Eğiticisi Eğitimi almış olmak. “Doktor/Hasta iletişiminde DISC analizi (Dominant; Initiative; Steady; Conscienscious) (Dörtlü Davranış Modeli)” eğitimi almış olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp EğitimiProfesör1Eğitim Bilimleri veya Tıp Eğitiminde doktora programını tamamlamış olmak. Doçentliğini Tıp Eğitimi alanında almış olmak. Öğrenme Kuramları, Profesyonelliğe yönelik eğitim ve eğitimde değişim ve yönetim alanlarında deneyim sahibi olmak. Ulusal ve Kurumsal düzeyde sağlık alanıyla ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi süreçlerine katılmak, bu süreçleri planlamak, koordine etmek ve danışmanlık vermek.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoçent1Laparoskopik kolerektral cerrahi deneyimi olmak ve bu konuda yayınları olmak. ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) ve diğer ileri endoskopik işlemler – girişimler ile ilgili deneyimi ve yayını olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiYardımcı Doçent1Kolerektal cerrahi, ileri laparoskopik cerrahi ve ileri endoskopik işlemler – girişimler ile ilgili deneyimi olmak.

Marmara Üniversitesi, öğretim üyesi alımı ilanı konusunda, sizler için fakülte bilgisi, başvuru formu, başvuru tarihi, kadro ilanı gibi bilgilere haberimizde sizler için , yer verildi konu hakkında merak edilen, sormak istediğiniz soruları yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz.

  • 1
    Share

DİĞER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

ElemanUzman.com, öğretim görevlisi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle elemanuzman.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. ElemanUzman.com'dan yapılan öğretim görevlisi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

E-posta adresinizi yazın :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir