Ana Sayfa Şehirler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Memur Alım İlanı

Mustafa Kemal Üniversitesi Memur Alım İlanı

220
Mustafa Kemal Üniversitesi

Yeni yayınlanan ilana göre Hatay MKÜ Sağlık Araştırma Hastanesinde görevlendirmek üzere 657 sayılı devlet memurları kanunda belirtilen 4/B şartları uyarınca memur alımı yapılacak. 2018 Kpss lisans mezunları için P3 puan türünde, önlisans mezunları ise P93 puan türünde alınan puanlar esas alınacak. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Mustafa Kemal Üniversitesi Personel, Memur Alım İlanı 2019

NİTELİK

KODU

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
001 Hemşire 55 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünden 4 yıllık Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
002 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) 1 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
003 Sağlık Teknikeri (Laboratuvar Teknikeri) 2 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı ve Tıbbi Laboratuvar Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
004 Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri) 3 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
005 Sağlık Teknikeri (Perfüzyonist) 1 Pefüzyon teknikleri önlisans programından mezun olmak.
006 Sağlık Teknikeri (EMG+EEG) 1 Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

Başvuru Genel ve Özel Şartları Neler?

1- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • a) Türk Vatandaşı olmak,
 • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • f) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 • g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)

2 – Herhangi bir Kurumda (657/4-B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, başvuru tarihinin son günü itibariyle fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3 – 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 – Adaylar tabloda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Adaylardan İstenilen Başvuru Belgeleri

 • 1 – Başvuru Dilekçesi
 • 2 – Başvuru formu (Forma fotoğraf yapıştırılarak, fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve TC No.su yazılacak)
 • 3 – Öğrenim Belgesi ( Aslı ve fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
 • 4 – 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • 5 – Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 6 – Fotoğraf (1) adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak ve fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve TC No.su yazılacak)

Başvuru Şekli ve Yeri

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten (23 Aralık) itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına (Hatay M.K.Ü. Personel Daire Başkanlığı web sitesinden www.mku.edu.tr/idari/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar adresinden indirilebilir.) başvuru dilekçesi, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Başvurunun son günü resmi tatile denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü başvurunun son günü olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.mku.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1(bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Tai İş Başvurusu 2022 – Tusaş İş İlanları Açıldı

Tai İş Başvurusu yani Tusaş Personel Alımı ilanları 2022 yılı için yeniden açıldı. Tusaş İ…