Ana Sayfa Şehirler Denizli Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

99
hemşire

Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında 7 hemşire alımı gerçekleştirilecektir. Pamukkale Üniversitesi hemşire alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkında bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere. 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar “da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda. 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından Lisans mezunları için KPSS(P3) puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personeller alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu (Lisans mezunları için KPSS(P3) puanı esas alınacaktır) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
Sıra Unvanı Kadro

Sayısı

KPSS Puan
Türü
Aranılan Nitelikler
1 Hemşire 3 KPSSP3 1. 4 Yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

2. Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda 2. ve/veya 3. basamak yoğun bakımlarda en az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi, İzolasyon önlemleri Eğitimi. Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Eğitimi. İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi. Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Eğitimi,
Hastanın Güvenli Transfer Eğitimi, Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Eğitimi, Engelli ve Yaşlı Hasta Hizmetleri Eğitimi, El Hijyeni Eğitimi sertifikalarına sahip olmak

2 Hemşire 3 KPSSP3 1 4 Yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

2. Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda en az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi. İzolasyon önlemleri Eğitimi, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Eğitimi. İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi. Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Eğitimi,
Hastanın Güvenli Transfer Eğitimi. Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Eğitimi. Engelli ve Yaşlı Hasta Hizmetleri Eğitimi, El Hijyeni Eğitimi sertifikalarına sahip olmak

3 Hemşire 1 KPSSP3 1. 4 Yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

2. En az iki yıllık aile danışmanlığı sertifikasına (300 saat teorik. 150 saat uygulamalı toplam 450 saatlik eğitimi içeren) sahip olmak

3. Aile danışmanlığı konusunda deneyimi olmak.

4. Kamu kurumlarında aile danışmanlığı ile ilgili eğitim vermiş olmak.

5. Aile danışmalığı ile mesleki gelişim eğitimine katılmış ve sertifikasına sahip olmak

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Sözleşmeli Personel iş Talep Formu (PAÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet sayfasından temin edilecek)
 • 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu (Lisans mezunları için KPSS(P3) puanı esas alınacaktır) sınav sonuç belgesi
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
 • Başvurduğu unvandaki aranan nitelikleri (hastane, servis ve süreleri) gösteren belge
 • Başvurulan unvanda çalışma şartı(tecrübe); SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi. Tecrübe belgesinde iş yeri sicil numarası ile o iş yerinde ne iş yaptığı açıkça yazılı olmak zorundadır.

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu 2017

Müracaatlar ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan Sözleşmeli Personel İş Talep Formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere). Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

2016 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla 4/B Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup. sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

 • Adres: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü 2. Kat Personel Daire Başkanlığı Kınıklı Kampusu Pamukkale/DENİZLİ
 • Tel: (0258)296 22 68 Şube Müd. Nevzat ADAK (0258) 296 18 18 Bilgi.İşIt. Sümeyye AKKUŞ (0258)296 22 67 Bilgi.İşIt. Mehmet ÖZEN

Pamukkale Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) İş İlanları ve İş Başvurusu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi  Genel Müdürlüğü (DESKİ),  Bakanl…