Ana Sayfa Meslekler Bilirkişi Nasıl Olunur? Kimler Bilirkişi Olabilir?

Bilirkişi Nasıl Olunur? Kimler Bilirkişi Olabilir?

2,141
Bilirkişi

Uzmanlığına ihtiyaç duyulan durumlarda, oy ve görüşünü almak için hakim ve savcıların başvurdukları kişilere bilirkişi denilmektedir. Bilirkişiler, kendilerine gelen dava dosyası hakkında rapor hazırlayarak, bakanlığa iletmektedirler. Hatta bazen hakim ve tarafların huzurunda, hazırlamış olduğu rapor ile ilgili görüşleri talep edilir. Oldukça zor bir meslek olan bilirkişilik, maddi kazancı sebebiyle ayrıca ek iş olarak da yapılabilmesi sebebiyle son yıllarda popülaritesini oldukça artırmışa benziyor. Bilirkişi kimdir, ne iş yaparlar bir önceki yazımızda detaylı olarak el aldık.

Kimler Bilirkişi Olabilir?

Çilingir, marangoz, yazılımcı, mühendis, mimar aklınıza gelebilecek her türde meslek erbabı bilirkişi olarak görev yapabilmektedir. Ancak bilirkişi olmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar tüzel ve gerçek kişilere göre farklılık gösterir.

Gerçek Kişilerin Bilirkişi Olma Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmaması,
 • Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,
 • Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
 • Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyetini icra etmesi,
 • Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması

Tüzel Kişilerin Bilirkişi Olma Şartları Nelerdir?

 • Halen faaliyetine devam ediyor olması,
 • Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları

Bu şartları taşıyan kişiler bilirkişi olmak için başvuruda bulunabilirler. Peki bilirkişi nasıl olunur?

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Belirtmiş olduğumuz şartları taşıyan adaylar, bulundukları ilin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca temin edilecek olan başvuru dilekçesi örneği ile beraber, aşağıda saymış olduğumuz evrakları teslim ederek bilirkişi listelerine girmek üzere başvuruda bulunabilirler. Bilirkişilik başvurusu kişiler tarafından yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışan kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilmektedir. Bilirkişilik başvuruları genellikle her sene Ekim aylarında alınsa da, sene içerisinde farklı zamanlarda da bu ilanlara rastlamak mümkündür. Bu sebepten dolayı bilirkişi olmayı ümit ettiğiniz adliyenin web adresinde yer alan duyuruları takip etmeniz gerekmektedir. Bilirkişi alımı ilanlarında başvuru dilekçesi haricinde adaylardan aşağıda vermiş olduğumuz belgeler talep edilmektedir.

 • Nüfus cüzdanı örneği,
 • Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
 • Adli sicil kaydı, (Son altı ay içinde alınmış)
 • Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
 • Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
 • İki adet vesikalık fotoğraf (Birisi başvuru formuna yapıştırılacak)

Daha önceki yıllarda bilirkişi olmuş kişilerden a, d, e ve f maddelerinde yer alan belgeler talep edilmemektedir. Ayrıca tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi şarttır.

Komisyona yapılan başvurular değerlendirilerek verilen ilanda belirtilen başvuru dilekçesine ekli belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Hukuk Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin altıncı maddesindeki şartları (yukarıda anılan) haiz olmaması halinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar başvuru sahiplerine tebliğ edilir. Talepleri uygun görülenler ise adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle ilan edilir. İlan edilen adayların belirlenen bir tarihte yemin etmesi sağlanır. Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste asılı olarak ilan edilir ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adli Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir.

Yada E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden ‘elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile giriş yapacakları “UYAP Bilirkişi Portal Girişi”nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilen 24 saat eğitim alacaklardır..

Öğretmenler Bilirkişi Olabilir Mi?

657 sayılı Kanunun, 87. maddesinde, 2. görev yasağından, bilirkişilere verilecek ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümlerin saklı olduğu hüküm altına alınmıştır. Bugünlerde, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları, bilirkişileri belirlemek için kamu kurumlarına yazı yazmakta olup, istenen alanda yetkin olduğunu düşünen memurların başvuru yapması gerekmektedir. Yani evet öğretmenler ve diğer devlet memurları bilirkişi olarak görev yapabilirler.

Bu yazımızda bilirkişi nasıl olunur, bilirkişi olmak için gereken şartlar nelerdir, kimler bilirkişi olabilir detayları ile anlattık. Bilirkişi olmak istiyorum, nasıl olabilirim konusu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bilirkişi maaşları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için hemen TIKLAYIN.

One Comment

 1. hasan

  27 Ocak 2019 at 01:26

  beğeniyorum

  Reply

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Ambulans Şoförü Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadar?

Ambulans Şoförü Nasıl Olunur? ve ne kadar kazanırım diye soran herkesin bu yazımızı okumas…